Tlf. 5132 1049mail@gittesander.dk

Krise efter utroskab

Når utroskab er kommet frem i lyset, reagerer man på mange forskellige måder, men der er dog nogle typiske kendetegn af reaktioner, som er gode at kende til.

Voldsomme følelsesudbrud 
Du kan overvældes af en følelse af afmagt eller hjælpeløshed og have stærke reaktioner i form af eksempelvis ukontrolleret gråd, vrede, skrig eller raserianfald. 

Kropsligt ubehag
Hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, at man fryser eller sveder mere, maveonde, svimmelhed, kvalme, træthed, anspændthed. 

Søvnforstyrrelser og appetitløshed 
Tankerne kan køre på højtryk, man kan have svært ved at falde i søvn og vågne flere gange i løbet af natten, vågne tidligt om morgenen eller føle sig ekstremt træt. Man kan også miste appetitten og tabe sig mange kg. 

Angst og uro 
Det er meget almindeligt at opleve en stor uro i situationen. Man kan blive rastløs og ens frygtreaktioner kan slå over i noget, der minder om angst med hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, fysiske smerter og lignende.

For den, som er blevet svigtet, er det typisk tanker om hvorvidt affæren reelt er slut eller man risikerer at miste , der vækker angst.
For den som har været utro er det typisk faren for den anden partners voldsomme reaktioner og frygt for nye afsløringer.

Begge nærer ofte en stor frygt for at miste den anden eller at blive forladt, samt frygter helt generelt hvordan fremtiden ser ud for familien, ikke mindst hvis der er børn. Utroskaben kan lægge et leje af generel utryghed ind i parforholdet, især hvis der har været mange løgne hen over en lang periode.

Undgåelse 
Nogle par bliver så forskrækkede over situationen og har så svært ved at håndtere kommunikationen, at de reagerer med undgåelse. Man forsøger at undgå emnet, undlader at tale mere om det og forsøger at undgå alt, hvad der minder om det. Denne strategi kan være den rene gift for parforholdet på den måde, at hvis man ikke er ‘færdig’ med emnet, men blot har ‘parkeret’ det og der ligger en masse store uforløste følelser hen, hvor man ikke har fået det til at ‘lande’ og har forstået hinanden på et dybere niveau. Så kan det komme til at udgøre en tikkende bombe under parforholdet, som ligger og venter på at der engang opstår en ny situation, hvor bomben så springer med dobbelt effekt.

Vrede og irritation 
Det er almindeligt at opleve øget irritation og vrede, og det vil oftest gå ud over partneren – og måske over den, som partneren har haft en affære med. Man kan skelne imellem vrede, der hører situationen til og vrede, som skyldes at man er træt og forvirret, samt vrede, som hidrører fra at denne situation minder om tidligere situationer fra ens liv.

I forhold til vores partner har vi hele vores erfaringsgrundlag i spil, og alle hidtidige uafsluttede situationer kan poppe ubevidst op og lægge brænde på bålet, der er antændt. Vreden kan blive irrationel, overdimensioneret og fejlplaceret, hvis der er lagret en masse frygt nedenunder den. 

Skyld og skam
Den, der har været utro, er ofte tynget af skyldfølelser og skam over sin egen opførsel. Jo mere du har sagt (eller undladt at sige) og gjort, som var i strid med dine egne værdier og den person, du gerne vil være, jo værre får du det.
Det er typisk ens konkrete handlinger, der plager en og de løgne man har fortalt sig selv og omgivelserne. De kan give selvværet et ordentligt dyk, når de når bevidstheden. Hvis man selv er i stand til at fortrænge dem, vil ens partner typisk minde en om det.

Så det er altså de måder, du har handlet på, som vil plage din skyldfølelser mest. Det er de gange, du har svaret den anden på telefon og SMS, det er de nøgenbilleder, kyssesmileys og invitationer, du har sendt. Det er, at du tog hende med på samme hotel som dit sølvbryllup blev holdt, eller i din ægteseng derhjemme efter gadefesten.
Jo længere tid affæren har varet, jo mere er der at føle skyld over, og jo længere ud har grænserne typisk flyttet sig.

Når du ser din partners sårede blik og hører gråden over det, du gav til en anden og opdager hvor dybe grøfter løgnen har gravet imellem jer, og hvilke konsekvenser dine handlinger kan få for familien, så er skylden og skammen en af de værste bøder at betale for affæren. 

Man kan også komme til at føle sig skyldig overfor tredjeparten, som oftest står tredjeparten alene med sine følelser.

Koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder 
Det kan være svært at koncentrere sig om andet end denne affære, og hjernen arbejder på højtryk med at koncentrere sig om at forstå det, der er sket. Man kan også opleve, at ens hukommelse er dårligere og at helt normal ting svipser ud af hukommelsen og ikke sidder fast. Det er almindelig stress-reaktioner for situationen, som skyldes truslen om adskillelse og en utryg fremtid, plus at hjernen skal finde mening i den nye virkelighed og orientere sig.

Tanker om lignende hændelser 
Hvis man tidligere har oplevet krisesituationer med adskillelse, løgne, bedrag, uforudsigelighed tidligere i sit liv, kan disse minder komme ind i tankerne og blande sig med det, der sker i nutiden, samt forværre ens reaktioner. Det kan være fx: 

  • Forladt af forældre tidligt i live 
  • Forældres skilsmisse 
  • Hospitalisering som barn 
  • Adoption 
  • Forældres løgnehistorier eller uforudsigelig adfærd
  • Tidligere partneres utroskab og affære
  • Forældres utroskab
  • Forladt at tidligere partner som følge af utroskab  
  • Hvis man har mødt nuværende partner gennem en affære
  • Andre svigt

Sygemelding
De værste symptomer vil gå over i løbet af nogle uger, naturligvis afhængig af krisens omfang. Men at komme sig helt over opdagelsen af en affære kan sagtens tage op til to år før man føler at man er helt over det.

Hvis du lægger mærke til det, er nogle af de symptomer man kan få ved nyopdaget utroskab, nogle af de samme, som man kan få ved stress, angst og depression. En del går faktisk til lægen, efter at de har opdaget utroskab, er i skilsmissefare eller efter skilsmisse og kan ved screening diagnosticeres med en let eller moderat depression.

Det er rigtig vigtigt, at man i sådanne tilfælde får den rette hjælp via en psykolog eller psykoterapeut MPF som desuden er efteruddannet som parterapeut. Selvfølgelig kan fx sovemedicin gøre at man får sovet bedre om natten, men hvis der er tale om forbigående symptomer på grund af en nuværende aktuel krisetilstand, er det langt bedre og på sigt mere effektivt at behandle den relationelle krise ved roden. 

Det kan være nødvendigt at sygemelde sig en uge, hvis man har så svære stress-symptomer at man ikke kan arbejde. En stor procentdel af de affærer vi ser, er jo foregået på arbejdspladsen, da det er her mennesker møder andre mennesker. Dette faktum komplicerer ofte situationen, ikke mindst hvis der er tale om asymmetriske arbejdsrelationer, fx når en chef har en affære med en ansat. Når man har haft en affære på arbejdspladsen bliver en af partnerne ofte nød til at forlade arbejdspladsen efterfølgende.

Chok og genoplevelse
Når man opdager utroskabet får man et chok. Oplevelsen af chokket ved selve opdagelsen af utroskabet og den psykiske rystelse har tendens til at klistrer sig fast, på samme måde, som når man oplever noget traumatisk, som fx en ulykke.

Det betyder at man kan komme i den samme følelsesmæssigt oprørt tilstand igen og igen, både i vågen tilstand og i drømme, hvis man møder ‘triggere’, som er noget der minder en om det, der er sket. 

Man kan ikke selv styre hvornår disse anfald af genoplevelse kommer, og de kan komme på yderst uheldige tidspunkter. I starten kommer de ofte, efterhånden kommer de sjældnere, hvis man har fået det hele godt bearbejdet.
Jo længere tid der går, jo mere vil ens partner forvente at man er kommet sig over oplevelsen og er kommet videre i livet. Den utro kan have let ved at lægge utroskabet bag sig, især hvis vedkommende ikke har været forelsket i den anden og ikke var særligt utilfreds i ægteskabet. Hvis det er tilfældet kan det være svært at forstå, at den anden bliver ved med at reagere kraftigt og for eksempel halvandet år senere kan reagere stærkt følelsesmæssigt på handlinger, der forekommer en selv at være uskyldige, som at tale med en borddame til en fest eller SMSe med en kollega. Men det er helt normalt at der kan komme reaktioner i flere år efter, når man står i en situation, der minder om det man stod i dengang. 

Jalousi og kontrol
Ikke sjældent går folk ud og har en affære fordi de søger spænding eller oplever at deres partner er for kontrollerende. Men efter en affære reagerer mange partnere netop paradoksalt nok med at blive mere kontrollerende og en helingsproces efter utroskab kræver kæmpe anstrengelser for at genvinde trygheden i parforholdet.

Folk, der ikke tidligere har været jaloux eller kontrollerende bliver det ofte som følge af utroskab – og finder sig selv foretage handlinger, de tidligere aldrig havde drømt om at foretage sig, for at kontrollere om den anden taler sandt eller har en affære eller er tiltrukket af en anden.

Gitte Sander

Læs mere

Henvisning fra lægen, ventetider og tilskud til terapi

Jeg får ofte henvendelser fra folk, der har fået mig anbefalet og vil høre om de kan bliv henvist via lægen, hvor lang ventetid jeg har og om der gives tilskud til individuel terapi eller parterapi.

Her er lidt information:

Lægehenvisning
Jeg tager imod henvisniger fra læger, da jeg oprindeligt er autoriseret ergoterapeut – og har iøvrigt 13 års erfaring fra det offentlige sundhedsvæsen.
Men man kan i min branche ikke få sygesikringsoverenskomst, og det betyder at man som klient skal selv betale det fulde honorar, også selvom man har en lægehenvisning.

Ventetider
Man kan ofte her i klinikken opstarte et forløb ret hurtigt og som regel få en første indledende samtale indenfor en uge.

Tilskud
Individuel terapi: Sygesikringen, Danmark og de fleste sundhedsforsikringerne giver tilskud til autoriserede psykologer med sygesikringsoverenskomst og ydernummer. Hos os, der ikke har det, gives der kun sjældent tilskud. Nogle gange giver kommuner, arbejdspladser, sundhedsforsikringer og legater dog tilskud eller fuld betaling til forløb af samtaleterapi hos psykoterapeuter, men det er noget, man bedst får information om ved at kontakte sin egen specifikke kommune, arbejdsplads eller forsikringselskab omkring.

Parterapi: Der findes ikke nogle tilskudsordninger. Du kan ikke få tilskud til parterapi via din læge, Danmark eller sundhedsforsikringer. Der kan være mulighed for at få samtaler eller familieterapi i Familiehuse i sin kommune, hvis man har alvorlige problemer i familien, i Familieretshusene, hvis man er i skilsmisse, og hos Dialog mod Vold eller på Krisecentrene, hvis man er i et voldeligt forhold. Men ellers betaler folk flest selv for deres parterapi.

Nogle gange betaler en sundhedsforsikring, forening eller arbejdsplads for terapi, men det er helt forskelligt, og noget man er nød til selv at være kreativ med at finde ud af, om man ad en eller anden vej kan få betalt sin terapi.

Med andre ord: De allerfleste der kommer i terapi her, betaler selv ud af egen lomme og vægter den diskretion og frihed, der ligger i det.
Nogle støttes økonomisk af en partner eller forældre, som betaler for terapien. Af og til betaler en forening, en forsikring eller en arbejdsplads for terapien. Men de fleste, der kommer her, betaler selv.

Du kan dog her i klinikken få rabat, hvis du er studerende/mindre bemidlede – eller køber et ‘klippekort’ med forudbetalte 6 eller 10 sessioner. Se priser her…


Læs mere

Monogami – Den eneste ene

Undersøgelser viser til stadighed at de fleste mennesker tror på den enest ene og ønsker at leve monogamt. I juli 2019 viste en ny Megafon-undersøgelse at 76% af danskerne stadig drømmer om at være sammen med en eneste ene.

Emnerne monogami, begær og lysten til sex i parforholdet er altid interessante emner, og parterapeut Gitte Sander udtalte sig til en lang række medier om emnet i 2014, hvor en Megafon-undersøgelse også dengang viste at danskerne ønsker at leve monogamt.

Du kan her læse nogle af de artikler, der dengang blev skrevet om emnet og lytte til et radioindslag:

Unge vil have én kæreste, men flere affærer, Politiken, 30. dec. 2014

Begæret kan blive kvalt af trygheden, Politiken, 28.dec. 2014

Vi vil stadig gerne være den eneste ene, Politiken, 28.dec. 2014

Eksperter: Lysten til sex kommer ikke bare fra oven, Politiken, 29. dec. 2014

Vi leder efter den eneste ene – igen og igen, Jyllandsposten, 12. jan. 2015

Der blev også bragt interview med parterapeuten i Nyhederne Radio 24/7 d. 28. dec. 2014, samt indslag med Gitte Sander i TV2 News d. 28. dec. 2014. Disse er desværre ikke længere tilgængelige.

Læs mere

Persondataforordning og privatlivspolitik

Hilser persondataforordningen velkommen, selvom den nok er ved at give mange af os grå hår i hovedet umiddelbart at få udarbejdet alt det, der skal til. Men tryghed omkring ens personfølsomme oplysninger

Læs mere

Review on Seize Love

I got this nice review on “Seize Love” on Amazon.com.

To read it, click here…

Læs mere

Brevkasse

Jeg har en brevkasse på Baby.dk, hvor jeg sidder i et ekspertpanel som psykoterapeut og parterapeut og besvarer indsendte læserbreve fra primært småbørnsforældre.

Spørgsmålene repræsenterer

Læs mere

Udlånes på eReolen

Gyldendal har åbnet op og lavet nye regler, som betyder at Grib Kærligheden nu igen kan downloades og læses som ebog fra eReolen.

Læs mere

Seize Love preorder

I am so happy to tell that Seize Love – The Psychology of Relationships in Practice is just about to be released.

Læs mere

Sugardating

Interview i Barometeret på P3

Læs mere
Dårligt selvværd

Dårligt selvværd

Nogle gange udvikler par en udpræget offer-krænker roller i forhold til hinanden, som er direkte psykisk nedbrydende.

Læs mere

Job og skilsmisse

Radio-interview: Gitte Sander blev interviewet til Aftenklubben på Radio Nova. Emnet var job, skilsmisser og parforhold.

En ny amerikansk undersøgelse viser

Læs mere

Parterapi – hvad skulle det hjælpe?

Hvis du eller din partner er i tvivl om hvorvidt parterapi kunne hjælpe jer, så er er et link til en rigtig god og informativ DR-radioudsendelse om parterapi. Kan anbefales at høre til alle, der overvejer parterapi, her er svar på mange af de typiske spørgsmål

Læs mere

Sociale mediers effekt på parforholdet

Hvad betyder de sociale medier for parforholdet og hvornår skaber de problemer?

Læs mere
Søvn

Søvn

Søvnen er utroligt vigtig for vores mentale helbred, og

Læs mere
Julefrokost og utroskab

Julefrokost og utroskab: Sådan tackler I det som par

På Alt for Damernes portal Alt.dk gav Gitte Sander d. 3. december 2016 nogle af sine bedste tips og tricks i forhold til at håndtere jalousi og utroskab i forbindelse med julefrokosterne.

Du kan læse artiklen

Læs mere
Far med på babylykken Gravid

Far med på babylykken

I Gravid’s novembernummer skrev en journalist en artikel om at få far med på baby-lykken, og interviewede bl.a.

Læs mere
Sugardaters

Sugardaters

I en artikel i Berlingske Tidende d. 31. oktober 2016 udtalte Gitte Sander sig om sen-følgerne af Sugardating i anledningen af en debat om hvorvidt legaliseringen af Sugardaters-website lægger op til grænseprostitution.

Læs mere

Anmeldelse af Grib Kærligheden i magasinet Psykologi

Magasinet Psykologi bragte en rigtig fin anmeldelse af Grib Kærligheden i deres september-nummer:

Læs mere

Det gode liv: Få hjælp før det er for sent

Hvordan går det med kærligheden i de danske hjem?
For første gang i årevis var skilsmissekurven sidste år nedadgående efter rekordåret 2014. Er vi blevet bedre til at håndtere de kriser, der opstår i et parforhold/ægteskab?

Læs mere

Grib Kærligheden som Lydbog

Grib kærligheden – parforholdets psykologi i praksis er nu ude som lydbog.

Læs mere

Kedsomhed

En ny undersøgelse viser at 29% af Danmarks befolkning nogle gange keder sig, og at

Læs mere

Bogudgivelse: 2. udgave af Grib kærligheden udkommet på Gyldendal

Den 11. april udkom bogen Grib kærligheden –  Parforholdets psykologi i praksis i en 2. udgave på Gyldendal.

Det var en stolt og festlig dag

Læs mere

TV2Fyn: Julen er konflikternes højtid

Psykoterapeuter og parterapeuter har travlt op til jul.

TV2Fyn Nyhederne havde parterapeut Gitte Sander inde til et interview om dette

Læs mere

Artikel DR.dk: Kærestesorg – hvilke faser går man igennem?

Efter et brud med kæresten følger ofte en langvarig proces med at komme sig over sorgen efter bruddet. I denne artikel på DR.dk giver  Gitte Sander

Læs mere

Artikel DR.dk: Fire gode råd til at komme sig efter kærestesorger

I en artikel på DR.dk kan du læse fire gode råd fra Gitte Sander til at komme sig efter kærestesorger .

Læs mere

Blive sammen i 70 år – Tænk i et “Vi”

Gitte Sander udtalte sig d. 8. okt. 2015 i en artikel på TV2 i anledning af, at parret Ebba og Gunnar kunne fejre 70 års fødselsdag.

Læs mere

For enden af kærligheden?

Parterapeut Gitte Sander deltog d. 25.september 2015 i et interview på TV2 Fyn nyhederne i anledningen af opsætningen af teaterstykket “For enden af kærligheden” på Odense Teater.

Læs mere
Det handler om at kommunikere

Parterapeutens kommentarer til “Ikea-testen”

Jeg må indrømme, at da journalisten skrev til mig vedrørende om jeg ville udtale mig i anledning af “Ikea-testen”, takkede jeg i første omgang pænt nej. Dels havde jeg aldrig hørt om denne test før (mine børn siger, at jeg er et oldtidsfund), dels

Læs mere

Berlingske Tidende: Lykkelig skilt efter sommerferien?

Gitte Sander udtalte sig til en artikel i Berlingske Tidende om hvorfor der er en øget efterspørgsel efter parterapi efter sommerferien og hvorvidt man kan blive lykkelig skilt

Læs mere

Jalousi

Lider du eller din partner af jalousi?

Jalousi er en følelse, der kan forandre sig, og hvis parret arbejder med at gøre indsatser målrettet bedring af jalousien, kan jalousi faktisk føre til fordybelse af parforholdet.

Læs mere