PsykoterapeutParterapeutGitteSanderOdenseFyn

Psykoterapeut og parterapeut Gitte Sander

Jeg er 58 år og psykoterapeut, parterapeut, samt forfatter. Med afsæt i en sundhedsfaglig uddannelse og erfaring, har jeg fordybet mig i psykoterapi og parterapi gennem mere end 30 år.

Det har været berigende at have så mange klienter igennem hænderne, og jeg har tilegnet mig en stor faglig erfaring. Det er et privilegium at kunne fordybe sig i livets mange aspekter i sit arbejde, lære mennesker at kende råt for usødet, med al bredde og dybde.

Jo mere man ved, jo mere bliver man klar over, at man ikke ved. Hvilket er med til at gøre arbejdet til stadighed spændende.

Jeg har haft klienter fra hele verden, hvilket har givet indsigt i levemåder, kulturer og religioner, samt disses betydning for menneskers liv. Det giver et fugleperspektiv fokus på de universelle menneskelige faktorer, både psykologisk og parterapeutisk, som mikset med det helt nære terapeutiske rum er nærmest magisk.

De fleste af mine klienter har været voksne og unge, som kom individuelt eller som par, men jeg har også ofte arbejdet med hele familier.

Jeg ønsker at tilbyde en samtalemulighed, der er baseret på faktuel viden og klinisk erfaring, som er mulig hinsides diverse registreringer, systemer og forordninger. I mit arbejde har jeg lagt vægt på en høj grad af faglighed og etik. Jeg kan med stolthed i stemmen sige, at jeg aldrig har haft en klagesag.

Jeg bor i Odense og har levet det meste af mit liv på Fyn. Jeg har tre voksne børn på 24, 28 og 31 år, samt to svigersønner, en svigerdatter og et barnebarn.

Uddannelse og erfaring som psykoterapeut og parterapeut

Jeg startede med superviseret målrettet terapi 10 år i somatikken og psykiatrien som ergoterapeut og gennem 26 år har jeg lavet superviseret hands-on psykoterapi, parterapi og familieterapi, først i sundhedsvæsenet og de sidste 19 år i selvstændig privat praksis.

Autoriseret ergoterapeut 1990 og i den forbindelse diverse efteruddannelse, blandt andet som praktikvejleder og i kognitiv terapi. Arbejdede som nyuddannet ti år som ergoterapeut indenfor primært specialer i neurologi og psykiatri på Odense Universitetshospital. Heraf tre år på forskellige somatiske afdelinger, primært neurologiske, men også børn og geriatrisk. Samt syv år på psykiatriske afdelinger; akut lukket akut modtageafsnit, gerontopsykiatrisk, samt miljøterapeutisk afsnit for yngre skizofrene. Uddannet og del af OUH’s katastrofeberedskab.

I 1996 fik jeg en halvandenårig uddannelsesstilling med psykoanalytisk psykoterapi og gruppeanalytisk terapi på Psykoterapeutisk Afsnit, OUH, samt tog sideløbende fem års videregående uddannelse som psykoterapeut i krops- og gestaltterapi. Arbejdede derefter tre år på et socialpsykiatrisk bosted og i et neurologisk behandlingsteam.

Blev i 2007 Psykoterapeut MPF som et stempel på en kvalificeret meget stor mængde teoretisk og praktisk uddannelse, supervision og egenterapi individuelt samt i gruppe.

Siden 2004 har jeg været privatpraktiserende psykoterapeut og parterapeut.

Her har jeg i min praksis set flere tusinde par i parterapi, enkeltpersoner i individuel psykoterapi, supervision og familier i familieterapi.

Jeg har også afholdt flere hundrede foredrag, workshops for par, kurser for fagpersonale, personlig udviklingsgrupper samt MBSR mindfulness hold.

Har specialiseret mig i parterapi og relationsfokuseret terapi ved at tage en række uddannelser i Imago relationsterapi til par, singler, familier og grupper. Blev cert. Imago parterapeut, samt cert. Imago Workshop Presenter for par og singler. Har arbejdet for Imago Relationships International

Senere har jeg en et-årig uddannelse i mindfulness på Vækstcentret.

Du kan læse mit fulde CV på LinkedIn.