Utroskab – det kan det gøre ved dig 

Når utroskab er kommet frem i lyset, reagerer man på mange forskellige måder, men der er nogle typiske kendetegn af reaktioner på utroskab, som er gode at kende til.

I en krise efter utroskab kan du opleve et eller flere af følgende reaktioner og symptomer.

Voldsomme følelsesudbrud

Du kan overvældes af en følelse af afmagt eller hjælpeløshed og have stærke reaktioner i form af eksempelvis ukontrolleret gråd, vrede, skrig eller raserianfald.

Kropsligt ubehag

Hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, at man fryser eller sveder mere, maveonde, svimmelhed, kvalme, træthed, anspændthed.

Søvnforstyrrelser og appetitløshed

Tankerne kan køre på højtryk, man kan have svært ved at falde i søvn og vågne flere gange i løbet af natten, vågne tidligt om morgenen eller føle sig ekstremt træt. Man kan også miste appetitten og tabe sig mange kg.

Angst og uro

Det er meget almindeligt at opleve en stor uro i situationen. Man kan blive rastløs og ens frygtreaktioner kan slå over i noget, der minder om angstanfald, med hjertebanken, vejrtrækningsproblemer, fysiske smerter og lignende.

For den, som er blevet svigtet, er det typisk tanker om hvorvidt affæren reelt er slut eller man risikerer at miste sin partner og sit normale liv, der vækker angst. Man kan være bange for om man overhovedet kan stole på sin partner og andre mennesker.

For den, som har været utro, er det typisk faren for den anden partners voldsomme reaktioner og frygt for nye afsløringer, der fylder. Men det kan også være en stor angst for at miste sin partner.

Begge personer nærer altså ofte en stor frygt for at miste den anden eller at blive forladt. Samt at de frygter helt generelt hvordan fremtiden ser ud for familien. Ikke mindst hvis der er børn.

Utroskaben kan lægge et leje af generel utryghed ind i parforholdet, især hvis der har været mange løgne hen over en lang periode.

Undgåelse

Nogle par bliver så forskrækkede over situationen og har så svært ved at håndtere kommunikationen, at de reagerer med undgåelse. Man forsøger at undgå emnet, undlader at tale mere om det og forsøger at undgå alt, hvad der minder om det.

Denne strategi kan være den rene gift for parforholdet, hvis man ikke er ‘færdig’ med emnet, men blot har ‘parkeret’ det og der ligger en masse store uforløste følelser hen, som man ikke har fået til at ‘lande’ og ikke har forstået hinanden på et dybere niveau. 

Så kan det komme til at udgøre en tikkende bombe under parforholdet, som ligger og venter på at der engang opstår en ny situation, hvor bomben så springer med fler-dobbelt effekt.

Vrede og irritation

I en krise efter utroskab er almindeligt at opleve øget irritation og vrede, og det vil oftest gå ud over partneren. – Og måske over den, som partneren har haft en affære med.

Man kan skelne imellem vrede, der hører situationen til og vrede, som skyldes at man er træt og forvirret, samt vrede, som hidrører fra at denne situation minder om tidligere situationer fra ens liv.

I forhold til vores partner har vi hele vores erfaringsgrundlag i spil, og alle hidtidige uafsluttede situationer kan poppe ubevidst op og lægge brænde på det bål, der er antændt. Vreden kan blive irrationel, overdimensioneret og fejlplaceret, hvis der er lagret en masse frygt nedenunder den.

Skyld og skam

Den, der har været utro, er ofte tynget af skyldfølelser og skam over sin egen opførsel. Jo mere du har sagt (eller undladt at sige) og gjort, som var i strid med dine egne værdier og den person, du gerne vil være, jo værre får du det. 

Det er typisk ens konkrete handlinger, der plager en og de løgne man har fortalt sig selv og omgivelserne. De kan give selvværet et ordentligt dyk, når de når bevidstheden. Hvis man selv er i stand til at fortrænge dem, vil ens partner typisk minde en om det.

Så det er altså de måder, du har handlet på, som vil plage din skyldfølelser mest. Det er de gange, du har svaret den anden på telefon og SMS, det er de nøgenbilleder, kyssesmileys og invitationer, du har sendt. Det er, at du tog hende med på samme hotel som dit sølvbryllup blev holdt, eller i din ægteseng derhjemme efter gadefesten.

Jo længere tid affæren har varet, jo mere er der at føle skyld over, og jo længere ud har grænserne typisk flyttet sig. 

Når du ser din partners sårede blik og hører gråden over det, du gav til en anden og opdager hvor dybe grøfter løgnen har gravet imellem jer, og hvilke konsekvenser dine handlinger kan få for familien, så er skylden og skammen en af de værste bøder at betale for affæren.

Man kan også komme til at føle sig skyldig overfor tredjeparten, som oftest står tredjeparten alene med sine følelser.

Og endelig kan ‘den forsmåede partner’ også ofte føle skyld, for eksempel over ikke at have vært opmærksom nok eller lagt energi nok ind i forholdet.

Ligesom man meet hurtigtg kan komme til at reagere på utroskaben med irrationelle eller destruktive handlinger, som man skammer sig over.

Koncentrations- og hukommelsesvanskeligheder

Det kan i starten være svært at koncentrere sig om andet end denne affære, og hjernen arbejder på højtryk med at koncentrere sig om at forstå det, der er sket.

Man kan også opleve, at ens hukommelse er dårligere og at helt normale ting svipser ud af hukommelsen og ikke sidder fast.

Det er almindelige stress-reaktioner for situationen, som skyldes truslen om adskillelse og en utryg fremtid, plus at hjernen skal finde mening i den nye virkelighed og orientere sig.

Tanker om lignende hændelser

Hvis man tidligere i sit liv har oplevet krisesituationer med adskillelse, løgne, bedrag, uforudsigelighed, kan disse minder komme ind i tankerne og blande sig med det, der sker i nutiden, samt forværre ens reaktioner.

Det kan fx være:

  • Forladt af forældre tidligt i live
  • Forældres skilsmisse
  • Hospitalisering som barn
  • Adoption
  • Forældres løgnehistorier eller uforudsigelig adfærd
  • Tidligere partneres utroskab og affære
  • Forældres utroskab
  • Forladt at tidligere partner som følge af utroskab
  • Hvis man har mødt nuværende partner gennem en affære
  • Andre svigt

 

Chok og genoplevelse

Når man opdager utroskabet får man et chok. Oplevelsen af chokket ved selve opdagelsen af utroskabet og den psykiske rystelse har tendens til at klistrer sig fast, på samme måde, som når man oplever noget traumatisk, som fx en ulykke.

Det betyder at man kan komme i den samme følelsesmæssigt oprørt tilstand igen og igen, både i vågen tilstand og i drømme, hvis man møder ‘triggere’, som er noget der minder en om det, der er sket. 

Man kan ikke selv styre hvornår disse anfald af genoplevelse kommer, og de kan komme på yderst uheldige tidspunkter. I starten kommer de ofte, efterhånden kommer de sjældnere, hvis man har fået sin krise efter utroskab godt bearbejdet.

Jo længere tid der går, jo mere vil ens partner forvente at man er kommet sig over oplevelsen og er kommet videre i livet. 

Den utro kan have let ved at lægge utroskabet bag sig, især hvis vedkommende ikke har været forelsket i den anden og ikke var særligt utilfreds i ægteskabet. Hvis det er tilfældet kan det være svært at forstå, at den anden bliver ved med at reagere kraftigt og for eksempel halvandet år senere kan reagere stærkt følelsesmæssigt på handlinger, der forekommer en selv at være uskyldige, som at tale med en borddame til en fest eller SMSe med en kollega.

Men det er helt normalt at der kan komme reaktioner i flere år efter, når man står i en situation, der minder om det man stod i dengang. 

Jalousi og kontrol

Ikke sjældent går folk ud og har en affære fordi de søger spænding eller oplever at deres partner er for kontrollerende. Men efter en affære reagerer mange partnere netop paradoksalt nok med at blive mere kontrollerende og en helingsproces efter utroskab kræver kæmpe anstrengelser for at genvinde trygheden i parforholdet.

Folk, der ikke tidligere har været jaloux eller kontrollerende bliver det ofte som følge af utroskab – og finder sig selv foretage handlinger, de tidligere aldrig havde drømt om at foretage sig, for at kontrollere om den anden taler sandt eller har en affære eller er tiltrukket af en anden.

Sygemelding på grund af krise efter utroskab

De værste symptomer vil gå over i løbet af nogle uger, naturligvis afhængig af krisens omfang. Men at komme sig helt over opdagelsen af en affære kan sagtens tage op til to år før man føler at man er helt over det.

Hvis du lægger mærke til det, er nogle af de symptomer man kan få ved akut krise efter utroskab, nogle af de samme, som man kan få ved stress, angst og depression. En del går faktisk til lægen, efter at de har opdaget utroskab, er i skilsmissefare eller efter skilsmisse og kan ved screening diagnosticeres med en let eller moderat depression.

Det er rigtig vigtigt, at man i sådanne tilfælde får den rette hjælp via en psykolog eller psykoterapeut som desuden er efteruddannet som parterapeut.

Selvfølgelig kan fx sovemedicin gøre at man får sovet bedre om natten, men hvis der er tale om forbigående symptomer på grund af en nuværende aktuel krisetilstand, er det langt bedre og på sigt mere effektivt at behandle den relationelle krise ved roden.

Det kan være nødvendigt at sygemelde sig en uge, hvis man har så svære stress-symptomer at man ikke kan arbejde.

En stor procentdel af de affærer vi ser, er jo foregået på arbejdspladsen, da det er her mennesker møder andre mennesker. Dette faktum komplicerer ofte situationen, ikke mindst hvis der er tale om asymmetriske arbejdsrelationer, fx når en chef har en affære med en ansat.

Når man har haft en affære på arbejdspladsen bliver en af partnerne ofte nød til at forlade arbejdspladsen efterfølgende.

Læs mere om utroskab i artiklen “Kan aftalt utroskab redde parforholdet”

Har I brug for hjælp? Kontakt psykoterapeut og Gitte Sander  på kontaktformularen eller på tlf. 51321049 / mail@gittesander.dk.

Skilsmisse?

Rigtig mange frygter om utroskab kan føre til skilsmisse. Og hvad kan man sige om det?

For nogle fører utroskab rent faktisk til skilsmisse. Og det handler ikke kun om den forholdsvis lille procentdel af utroskaber, der rent faktisk har været utro fordi de har mødt en ny mulig partner, som de er blevet forelsket i.

Det kan være lidt uransaligt at sige hvem der så nøjagtigt går hen og bliver skilt. Fordi: Det, som også sker for mange, det er, at de troede ikke forholdet kunne overleve utroskab, men det kunne det godt. Så de finder sig selv forbløffede over gerne at ville bevare parforholdet efter utroskaben, hvilket de ikke troede ville blive situationen, før det skete.

Samtidigt er der så en andel, der bare ikke kan eller vil tolere utroskab og slutter forholdet mere eller mindre prompte.

En ting, der har stor betydning for hvordan det går og om man må gå fra hinanden er om der kan etableres tillid igen. Hvilket igen afhænger af faktorer som;

• hvor meget løgn der har været og hvor længe man bliver ved at lyve,

• hvor hurtig man er i sin beslutning om at ville sin partner og droppe affæren,

• hvor konsekvent man er i at gå ind og første-prioritere partneren,

• hvor empatisk man er i at lytte til de følelser partneren får,

• hvor godt et selvværd man har, hvilken baggrund man kommer fra i sin opvækst,

• hvilke stærke værdier man har,

• hvordan forholdet iøvrigt har været og er,

• hvor meget man får såret hinanden i chok-fasen osv.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.