Lavt selvværd i parforholdet

Selvværd bunder i høj grad i hvordan man er blevet mødt, da man var helt lille.

Men partnere har også stor indflydelse på hinandens selvfølelse.

Hvad er forskellen på selvværd og selvtillid?

Selvværd handler om ens følelse af at være noget værd i sig selv, simpelthen i og med at man er til i verden. Det er en følelse af at have værdi i sig selv, og noget man får, når man bliver modtaget af forældre og andre, som formidler til en, at man er værd at elske, god nok som man er, og værd at bruge tid på at være sammen med for eksempel.

Selvtillid handler til forskel herfra mere om hvad man kan, hvilket er noget, der først bliver aktuelt for det større før-skolebarn. Selvtilled er noget man får, hvis man for eksempel er dygtig til at snøre sine snørebånd eller lære bogstaverene, dygtig i skolen, god til sport eller tegner flot og bliver rost for det.

Når vi går ind i parforhold betyder vores selvværd en del, fordi man ligesom ikke klare sig igennem i så nær en relation på ren selvtillid. Det kan man i mange af livets andre aspekter. Man behøver faktisk ikke have et højt selvværd for at være dygtig til sit arbejde eller fritidsinteresser for eksempel, hvis man bare er dygtig til at præstere i det, der kræves. Derfor kan man også sagtens have en høj selvtillid, men et lavt selvværd.

Men i parforholdet er vi mere sårbare, fordi de nære relationer er så betydningsfulde og per definition vil spille direkte bold op adaspekter, som for eksempel om vi føler os værd at elske, om vi føler os velkomne i verden eller om vi er værd at være sammen med, bare som vi er som menneske.

Mønstre i parforholdet, der er ødelæggende for  selvværdet

Nogle gange udvikler par en udpræget offer-krænker roller i forhold til hinanden, som er direkte psykisk nedbrydende og ødelæggende for hinandens selvværd.

“Offeret”

Ofte vil den der lader sig psykisk terrorisere have et lavt selvværd at slås med, som betyder at man ikke ser klart og tror at det hele er ens egen skyld og at man bør forandre det meste ved sig selv, for at være god nok til at være i forholdet.

“Krænkeren”

Hvis du går og gør ting, der ikke er i overensstemmelse med dine egne værdier og ikke kan styre dine egne impulser og sætte grænser for dig selv, kan det over tid underminere dit selvværd.

Rollen som offer og krænker kan også være skiftende.

Man kan godt nedbryde sit eget selvværd

Hver gang du gør noget, du egentlig ikke kan lide eller er tilfreds med, oveskrider dine egne personlie grænser, nedbrydes dit selvværd. Resultatet er at du føler dig som en dårligere person.

Det kan for eksempel være hvis du lyver om hvem du er. Bagtaler. Eller fortæller historier om andre, som ikke passer. Eller du stjæler noget fra nogen.

Når du gør sådanne ting, rammer det dig selv i hovedet som en boomerang i samme moment. Fordi en del af dig vil vide at det ikke er i orden. Du vil bryde dig mindre om dig selv og ikke leve op til dine egne idealer.

Derfor lider folk, der lyver, stjæler, overskrider andres grænser osv. som regel af et meget dårligt selvværd.

Den hurtigste måde at rette op på det på, er at begynde at tale sandt og gøre gode, nyttige handlinger, som understøtter selvværdet.

Du kan også være så sløset med dig selv, for eksempel i din personlige pleje af dig selv eller i om du får gjort noget ved det, som du virkelig håber og længes efter, at dit selvværd daler. Det giver et dalende selvværd ikke at tage sig selv alvorligt.

Man kan også nedbryde andres selvværd

Partnere kan for eksempel via konstant eller grov kritik og bebrejdelser langsom nedbryde den andens selvværd. Især hvis kritikken kører på hvem man er som person. “Du er…”

Det kan også være selvværdsnedbrydende for eksempel at blive ignoreret. Er jeg virkelig ikke mere værd end det?

Det at blive afvist ved tilnærmelser, er også noget, der ofte beskrives som ødelæggende for selvværdet over tid.

En ting mange nok ikke tænker meget over, er at det også kan påvirke ens partners selvværd, hvordan man behandler sin partner i forhold til andre mennesker. Hvis man for eksempel bagtaler sin partner, eller  konstant fortæller ens partner at vedkommende er galt på den og de andre har ret, kan det sagtens gøre partneres usikker og over tid virke nedbrydende på selvværdet..

Det er værd at tænke over, om man som partner bidrager til at øge eller ødelægge sin partners selvværd. Fordi mange overraskes faktisk over hvor stor en effekt, det, som de siger og gør, har på partneren.

Hvordan får man et godt selvværd?

Selvværd er ikke noget, man nødvendigvis så at sige får ind med modermælken, men heldigvis noget, der kan trænes.

Dit selvværd er helt dit eget og meget personligt. Så du kan faktisk gøre noget for at kontrollere og bedre det.

For eksempel kan du:

• Gøre gode ting for dit eget fysiske og mentale helbred – drage omsorg for dig selv.

• Give dig selv positive affirmationer til at opveje evt. selvbebrejdelser eller bebrejdelser, der kommer udefra.

• Afstå fra at handle på måder, du dybest set ikke selv bryder dig om.

• Gøre flere gerninger, som du selv synes er gode og værdifulde.

• Gøre flere gerninger, som andre synes godt om – så du får mere kærlighed ❤️

Hvordan kan jeg arbejde med at booste mit selvværd?

Gør en ting om dagen, som for dig vil være et skridt i retningen af et bedre selvværd.

Sæt grænser overfor egen eller andres krænkende, ydmygende eller nedværdigende adfærd.

Begynd målrettet at gøre ting, som du ved at du selv og/eller andre vil blive glad for og få det bedre af. Når du gør det vil du umærkeligt blive mere tilfreds med dig selv og den, du er.

Man kan selvfølgelig også booste sin partners selvværd ved at fortælle hvordan man værdsætter vedkommende. Og anerkende han/hendes udtalelser og handlinger.

En vigtig ting her, er man mest får selvværd ved at høre ting om den man er. Altså karaktereegenskaber eller at der blivr lyttet og lagt mærke til hvem man er som person.

Det giver ikke så meget selvværd, men mere selvtillid, hvis man blot bliver rost for det man gør.

Gitte Sander

Læs mere om dette emne i mit brevkassesvar om dårligt selvværd og offer-krænker-roller.

PS. I eksemplet drejer det sig om en kvinde. Det kunne lige så godt have været en mand.

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.