Vi leder efter den eneste ene
Af Gitte Sander d. 13. januar 2015
eneste ene under stjernerne

Men findes den eneste ene?

Vi leder efter en eneste ene

En undersøgelse viser at mere end 4 ud af 10 danskere tror stadigt på “Den eneste ene”.

Unge mennesker i dag har lært at mærke og udtrykke deres behov. Og de unge er gode til at definere, hvad de ønsker sig af en partner.

Når vi leder efter den eneste ene er det blandt andet for at få opfyldt nogle grundlæggende behov for kærlighed.

Disse behov er dels medfødte. Men skabes også i kulturen som en forventning om, at vi som voksne skal danne monogame par.

Og så har vi med os fra barnsben nogle umødte behov. Som vi som voksne stadig søger at få mødt. Så vi kan komme videre i vores udvikling.

På det grundlag kan vi danne os nogle billeder af, hvordan vores ideelle partner kan eller bør se ud. Billeder, der ikke nødvendigvis er særligt realistiske. Eller stemmer overens med, hvad der ville være bedst for os. Fordi en stor det af det, vi rummer, ligger på et ubevidst plan.

Mange, der bliver skilt gør det ud fra den antagelse, at partneren åbenbart ikke er “den eneste ene”, fordi vedkommende ikke endnu har kunnet møde os på de og de parametre.

Men dybest set danner de fleste par med en, der passer udmærket sammen med dem på måske 80% af parametrene. For vi er ret gode til at spotte ud, hvem vi vil passe godt sammen med, når vi forelsker os. Godt hjulpet af underbevidstheden.

Læs mere om dette emne i Grib kærligheden af Gitte Sander, Gyldendal 2016

 

Læs artiklen "Vi leder efter den eneste ene igen og igen"

“Vi leder efter en eneste ene igen og igen”  blev bragt i Jyllands-Posten den 12. januar 2015.
Artiklen handler om jagten på kærligheden.

I artiklen er jeg blevet interviewet, omkring hvorfor vi tror på den eneste ene.