psykoterapi ved psykoterapeut MPF i Odense

Psykoterapi i Odense

Selvom det måske ikke altid lige føles sådan, rummer enhver situation muligheder for at udvikle sig. Man kan komme mere hel videre i livet efter en krise.

Psykoterapi bliver ofte relevant, hvis man står i en uoverskuelig livssituation. Det kan være at man står med for eksempel sorg og smerte, krise i parforholdet, depression, angst eller stress.

Men mange søger også psykoterapi, fordi de ganske enkelt gerne vil forandre grundlæggende ting i deres liv eller måde at være i verden på. Og savner at tale åbent og ærligt med en uvildig person under diskretion.

Psykoterapi er for dig, der søger personlig udvikling og har nogle ting, du gerne vil tale med en erfaren psykoterapeut om. Som ønsker at blive klogere på og bearbejde noget fra en ny vinkel med henblik på en bedre mental balance.

Hvad kan psykoterapi?

Psykoterapi er en behandlingsform, som kan hjælpe mennesker til en bedre livskvalitet. Det har vist sig at psykoterapi er hjælpsomt overfor stort set de fleste psykiske lidelser.

 • Psykoterapi kan give dig en større bevidsthed og klarhed over en aktuel problemstilling. Samt de tanker og den adfærd, der er forbundet med problemet.
 • Psykoterapi kan hjælpe dig til at forstå og identificere baggrunden for de oplevelser, du har. For eksempel ved angst, depression, stress, skilsmisse, sygdom, dødsfald blandt de nærmeste eller arbejdsløshed.
 • Psykoterapi kan hjælpe til at gå i dybden med, hvordan man kan finde mening i en måske forvirrende situation. Det handler både om at løse problemerne og vende situationen til personlig udvikling.
 • Gennem psykoterapeutiske samtaler kan du genvinde følelsen af kontrol og livsglæde og få støtte til at arbejde henimod det, du gerne vil opnå i fremtiden. Terapien kan støtte dig i at komme nærmere dine ønsker i livet, udnytte dit potentiale og dine evner optimalt.
 • I terapien kan nye sammenhænge træde frem og skabe mening i din historie. Du kan møde og konfrontere sider af dig selv, som du måske har gået gemt væk eller har gået alene med, samt blive bedre til at udtrykke dig om dine tanker og følelser.
 • En del af en god psykoterapi er også at finde hengemte ressourcer og få fat i den, du på et dybere plan er. Finde ud af hvad der er dine dybereliggende behov og identificere det væsentligste for dig, for at komme i den retning, du ønsker dig.
 • Terapien har også til formål at finde trygheden og livfuldheden frem – ikke mindst den boblende glæde.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål herunder.

psykoterapi i Odense på Fyn

Har du spørgsmål om psykoterapi?

Herunder kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål. Hvis der er noget, som du ikke finder svar på, er du velkommen til at kontakte mig på tlf. 51321049 eller mail@gittesander.dk.

Hvordan foregår psykoterapi?

Hvordan foregår psykoterapi?

Terapien foregår som samtaler af en times eller halvanden times varighed.

Første samtale er en forsamtale, hvor du fortæller om din situation og får et indtryk af hvordan jeg som psykoterapeut er og arbejder. Efter første samtale kan du bedre tage stilling til, om der er et samarbejdsgrundlag. Og jeg vil bedre kunne give en vurdering til dig af, om jeg mener at psykoterapi vil kunne hjælpe dig i forhold til det, du kommer med.

Det er hensigten at skabe trygt miljø, hvor du åbent og ærligt kan tage udfordringer op og vi kan skabe en god udvikling.

I efterfølgende samtaler er der mulighed for at gå i dybden med de emner og temaer fra dit liv, som du ønsker at tale om og bearbejde.

Der er ingen bindinger eller forpligtelser, der videregives ikke oplysninger fra samtalerne, og du kan enten betale fra gang til gang eller købe et ‘klippekort’.

Jeg har fuld tavshedspligt i forhold til alt, du fortæller og følger Dansk Psykoterapeutforenings etikregler.

Hvor lang tid skal man gå i psykoterapi?

Hvor lang tid skal man gå i psykoterapi?

Ofte vil et kortvarigt forløb kunne ændre væsentlige konkrete problemer man står i. Nogle gange sker der faktisk mindre mirakler ved blot en samtale.

Men hvis man står i en særligt vanskelig situation eller  gerne vil stikke spaden lidt dybere, eller arbejde med en mere dyb forandring i sin måde at være i verden på, fortsætter mange i et mere langvarigt forløb.

Hvis du har en lidelse som for eksempel stress, traumer, angst eller depression vil jeg kunne give et estimat af hvor langt et forløb jeg forventer og vil anbefale.

Men i en privat klinik som denne er det helt op til dig selv hvor meget og hvor længe du vil komme.

Mange kommer mere for ‘personlig udvikling’ end for egentlig behandling af aktuelle symptomer på alvorlig psykisk lidelse.

De fleste kommer i starten 1 gang om ugen eller hver 14.dag, hvilket er det bedste for at komme godt i gang. Der skal i starten helst højest gå en måned imellem hver session.

Hvilke problemer kommer folk med?

Hvilke problemer kommer folk med?

Kort sagt alle slags problemer. For eksempel:

 • Problemer i parforholdet eller singlelivet
 • Skilsmisse-issues
 • Familierelaterede problemer
 • Problemer med børn, opdragelse elle voksne børn
 • Voksnes problemer med deres forældre
 • Pårørende til sindslidende
 • Børn af alkoholmisbruger
 • Arbejdsrelaterede belastninger
 • Social angst, eksamensangst, præstationsangst, panikangst, generel angst
 • Depression
 • Dårligt selvværd
 • Seksuelle problemer
 • Jalousi
 • Psykisk eller fysisk vold i parforholdet
 • Senfølger af seksuelt misbrug
 • Spiseforstyrrelser
 • Ensomhed
 • Handicap eller dødsfald blandt de nærmeste
 • Fysisk og psykisk sygdom
 • Stress
 • Krise
 • Sorg
 • Følgevirkninger af chok og traumer.

Jeg har 30 års erfaring som terapeut, herunder 13 års erfaring fra hospitals- og socialpsykiatrien. Men jeg modtager kun alvorligt psykisk syge i terapi i samarbejde med egen læge/psykiater. Ligesom det er et krav at være godt i gang med sideløbende misbrugsbehandling, hvis man har et aktivt misbrug.

Mange læger og psykologer henviser til mig, men det er ikke muligt at få sygesikringstilskud til at gå her, desværre heller ikke selvom man har en diagnose og en henvisning.

Hvad koster det at gå i psykoterapi?

Hvad koster det at gå i psykoterapi?

Det koster 1000 kr per session en time, 1500 kr per session halvanden time. Første session er altid halvanden time.

Studerende og mindre bemidlede kan få rabat i efterfølgende sessioner.

Der er også en discount, hvis man køber et ‘ klippekort’ med 6 eller 10 sessioner, som mange benytter sig af.

Se priser 

Afbestilling af tid kan ske senest 24 timer forinden aftalen uden fakturering.

Hvem er psykoterapeuten?

Hvem er psykoterapeuten?

Jeg er aut. ergoterapeut, psykoterapeut MPF, cert. Imagoterapeut, cert. workshoppresenter for par og singler og har 30 års erfaring som terapeut bag mig, hvor jeg er trænet i metoder indenfor psykoanalytisk psykoterapi, kognitiv terapi, Imago, krop- og gestaltterapi, samt mindfulness.

Jeg har arbejdet med psykoterapi siden 1996 og haft selvstændig praksis i Odense siden 2004, hvor jeg har modtaget primært unge og voksne i individuel psykoterapi.

Hvis der er noget, du gerne vil vide om mig, er du velkommen til at spørge.

Jeg laver også terapi på engelsk og med døvetolk.

Læs mere om min baggrund her

Tips til dig, der går i psykoterapi

Læs indlægget her : Tips til dig, der går i terapi.