Tlf. 5132 1049mail@gittesander.dk

psykoterapi

Individuel psykoterapi i Odense

Selvom det måske ikke altid lige føles sådan, rummer enhver situation muligheder for at udvikle sig, og komme mere hel videre i livet.

Psykoterapi bliver ofte relevant, hvis man står i en uoverskuelig livssituation med for eksempel sorg og smerte, krise i parforholdet, depression, angst eller stress.

Men mange søger også psykoterapi, fordi de ganske enkelt gerne vil forandre grundlæggende ting i deres liv eller måde at være i verden på og savner at tale åbent og ærligt med en uvildig person under diskretion.

Psykoterapi er for dig, der søger personlig udvikling og har nogle ting, du gerne vil tale med en erfaren psykoterapeut om, blive klogere på og bearbejde fra en ny vinkel med henblik på en bedre mental balance.

 • Psykoterapi kan give dig en større bevidsthed og klarhed over en aktuel problemstilling, og de tanker og den adfærd, der er forbundet med problemet.
 • Psykoterapi kan hjælpe dig til at forstå og identificere baggrunden for de oplevelser, du har, for eksempel ved angst, depression, stress, skilsmisse, sygdom, dødsfald blandt de nærmeste eller arbejdsløshed.
 • Psykoterapi kan hjælpe til at gå i dybden med, hvordan man kan løse problemerne og vende situationen til personlig udvikling.
 • Gennem psykoterapeutiske samtaler kan du genvinde følelsen af kontrol og livsglæde og få støtte til at arbejde henimod det, du gerne vil opnå i fremtiden. Terapien kan støtte dig i at komme nærmere dine ønsker i livet, udnytte dit potentiale og dine evner optimalt.
 • I terapien kan nye sammenhænge træde frem og skabe mening i din historie. Du kan møde og konfrontere sider af dig selv, som du måske har gået gemt væk eller har gået alene med, samt blive bedre til at udtrykke dig om dine tanker og følelser.
 • Der arbejdes også på at finde hengemte ressourcer og få fat i den, du dybest set er. Finde ud af hvad der er dine dybereliggende behov og identificere det væsentligste for dig, for at komme i den retning, du ønsker dig.
 • Terapien har også til formål at finde trygheden og livfuldheden frem – ikke mindst den boblende glæde.

Læs svar på ofte stillede spørgsmål herunder.

Kontakt psykoterapeut MPF Gitte Sander vedrørende individuel psykoterapi

Hvordan foregår psykoterapi?

Terapien foregår som samtaler af en times eller halvanden times varighed.

Første samtale er en forsamtale, hvor du fortæller om din situation og får et indtryk af hvordan terapeuten er og arbejder. Efter første samtale kan du bedre tage stilling til, om du tror du vil kunne arbejde sammen med den pågældende terapeut og hun vil kunne vurdere om psykoterapi vil kunne hjælpe dig.

Det er hensigten at skabe trygt miljø, hvor du åbent og ærligt kan tage udfordringer op og vi kan skabe en god udvikling. Der lægges vægt på at se på sammenhængene i din nuværende situation, og skabe mening i din historie. Hvor de relationer, du er og har været i som regel har en stor betydning. Der lægges også vægt på at finde frem til hvad der vil kunne hjælpe dig fremad og hele dine sår.

I efterfølgende samtaler er der mulighed for at gå i dybden med de emner og temaer fra dit liv, som du ønsker at bearbejde.

Terapeuten har fuld tavshedspligt i forhold til alt, du fortæller og følger etikregler.

Hvor lang tid skal man gå i terapi?

Ofte vil et kortvarigt forløb kunne ændre væsentlige konkrete problemer man står i, nogle gange sker der faktisk mindre mirakler ved blot en samtale.

Men hvis man står i en særligt vanskelig situation eller bare gerne vil stikke spaden lidt dybere og arbejde med en dyb forandring i sin måde at være i verden på, er der mulighed for at fortsætte i et langt forløb.

Hvis du har en lidelse som for eksempel stress, traumer, angst eller depression vil terapeuten, når hun kender dig bedre, kunne give et estimat af hvor langt et forløb hun forventer. Men i en privat klinik som denne er det helt op til dig selv hvor meget og hvor længe du vil komme.

De fleste kommer i starten 1 gang om ugen eller hver 14.dag, hvilket er det bedste for at komme godt i gang. Der skal i starten helst højest gå en måned imellem hver session.

Læs også: Tips til dig, der går i terapi.

Hvilke problemer kommer folk med?

Kort sagt alle slags problemer. For eksempel:

 • Problemer i parforholdet eller singlelivet
 • Skilsmisse-issues
 • Familierelaterede problemer
 • Social angst, eksamensangst, præstationsangst, panikangst, generel angst
 • Depression
 • Manglende selvværd
 • Seksuelle problemer
 • Jalousi
 • Psykisk eller fysisk vold
 • Senfølger af seksuelt misbrug
 • Spiseforstyrrelser
 • Ensomhed
 • Handicap eller dødsfald blandt de nærmeste
 • Sygdom
 • Stress
 • Krise
 • Sorg
 • Følgevirkninger af chok og traumer.

Gitte Sander har 13 års erfaring i psykiatri, men modtager kun alvorligt psykisk syge i terapi i samarbejde med egen læge, ligesom det er et krav at være godt i gang med sideløbende misbrugsbehandling, hvis man har et aktivt misbrug.

Enkeltpersoner, som er startet op i parterapi her, tages kun i særlige tilfælde ind i  individuel terapi, men henvises som regel til sideløbende terapi hos en anden terapeut.

Man kan sagtens starte med individuelle samtaler og derefter senere tage sin partner med.

Hvad koster det?

Det koster 900 kr per session en time, 1350 kr per session halvanden time. Første sessioner altid halvanden time.

Studerende og mindre bemidlede kan få rabat i efterfølgende sessioner.

Der er også en discount, hvis man køber et ‘ klippekort’ med 6 eller 10 sessioner.

Se priser 

Afbestilling af tid kan ske senest 24 timer forinden aftalen uden fakturering.

Hvem er psykoterapeuten?

Gitte Sander er aut. ergoterapeut, psykoterapeut MPF, cert. Imagoterapeut og trænet i psykoanalytisk, kognitiv, Imago, samt krop- og gestaltterapi.

Hun har arbejdet med psykoterapi siden 1996 og haft selvstændig praksis i Odense siden 2004, hvor hun modtager unge og voksne i individuel psykoterapi.

Gitte laver også terapi på engelsk og med døvetolk.

Læs mere om Gitte Sanders baggrund her