Tlf. 5132 1049mail@gittesander.dk

Psykoterapi i Odense

Selvom det måske ikke altid lige føles sådan her og nu, rummer alle situationer muligheder for at udvikle sig, og komme klogere og mere hel videre i livet.

Psykoterapi er relevant, hvis du står i en uoverskuelig livssituation med for eksempel sorg og smerte, krise, depression, angst eller stress. Måske vil du bare gerne forandre grundlæggende ting i dit liv og din måde at være i verden på, måske savner du glæde og handlekraft eller længes efter at føle dig som et mere helt, elsket eller okay menneske.

Psykoterapi er for dig, der søger personlig udvikling og har nogle ting, du gerne vil tale om, blive klogere på og bearbejde fra en ny vinkel med henblik på en bedre mental balance. Selvom det måske ikke altid lige føles sådan her og nu, rummer alle situationer muligheder for at udvikle sig, og komme klogere og mere hel videre i livet.

   • Psykoterapi kan give dig en større bevidsthed og klarhed over en aktuel problemstilling, og de tanker og den adfærd, der er forbundet med problemet.
   • Hvordan hjælper psykoterapi? Psykoterapi kan hjælpe dig til at forstå og identificere baggrunden for de oplevelser, du har, for eksempel ved angst, depression, stress, skilsmisse, sygdom, dødsfald blandt de nærmeste eller arbejdsløshed.
   • Psykoterapi kan hjælpe til at forstå, hvordan man kan løse problemerne og vende situationen til personlig udvikling.
   • Gennem psykoterapi kan du genvinde følelsen af kontrol og livsglæde og få støtte til at arbejde henimod det, du gerne vil opnå i fremtiden. Terapien kan støtte dig i at komme nærmere dine ønsker i livet, udnytte dit potentiale og dine evner optimalt.
   • I terapien kan nye sammenhænge træde frem og skabe mening i din historie. Du kan møde og konfrontere nye eller følsomme sider af dig selv, som du måske har gået alene med, samt lære hvordan du kan udtrykke dig om svære tanker og følelser.
   • Der arbejdes på at finde hengemte ressourcer og få fat i den, du dybest set er. Hvad der er dine behov og hvordan du kan skelne, hvad der er det væsentligste for dig, for at komme i den retning, du ønsker dig.
   • Terapien har også til formål at finde trygheden og livfuldheden frem – ikke mindst den boblende glæde.

 

Læs svar på ofte stillede spørgsmål herunder.

Kontakt Gitte Sander vedrørende individuel terapi

Hvordan foregår psykoterapi?

Terapien foregår som samtaler af en times eller halvanden times varighed. Første samtale er en forsamtale, hvor du fortæller om din situation og får et indtryk af hvordan terapeuten er og arbejder. Efter første samtale kan du bedre tage stilling til, om du tror du vil kunne arbejde sammen med den pågældende terapeut. Det er hensigten at skabe trygt miljø, hvor du kan kaste anker i din væren og stræben. Når du føler dig tryg, kan der tages udfordringer op og skabes udvikling. Terapeuten har fuld tavshedspligt i forhold til alt, du fortæller. Der lægges vægt på at åbne op for og se på sammenhængene i din historie og de relationer, du er og har været i. Og på at undersøge og finde mening i din nuværende tilstand. Finde frem til udviklingspunkter og til hvad der vil kunne hjælpe dig fremad og hele dine sår.

Hvor lang tid skal man gå i terapi?

Ofte vil et kortvarigt forløb kunne ændre væsentlige problemer du står i. Og hvis du vil stikke spaden dybere og arbejde med en dyb forandring i din måde at være i verden på, er der mulighed for at fortsætte i et langt forløb. De fleste kommer i starten 1 gang om ugen eller hver 14.dag. Der skal i starten højest gå 1 mdr. imellem hver session. Læs også: Tips til dig, der går i terapi.

Hvilke problemer kommer folk med?

Kort sagt alle slags problemer. For eksempel: Social angst, eksamensangst, præstationsangst, panikangst, generel angst eller depression, manglende selvværd, seksuelle problemer, spiseforstyrrelser, ensomhed, handicap eller dødsfald blandt de nærmeste, stress symptomer, krise, følgevirkninger af chok og traumer, – eller problemer med parforhold, skilsmisse eller singleliv. Nogle har ingen problemer i deres arbejdsmæssige liv, imens andre har svært ved at klare arbejdet eller uddannelsen, er måske sygemeldte eller overvejer at sygemelde sig.

Hvad koster det?

Det koster 900 kr. for en time, 1350 kr. pr. session halvanden time.
Se priser 
Afbestilling af tid kan ske senest 24 timer forinden aftalen uden fakturering.

Hvem er psykoterapeuten?

Gitte Sander er Psykoterapeut MPF, certificeret Imagoterapeut og trænet i psykoanalytisk, kognitiv og krop- og gestaltterapi. Hun har arbejdet med psykoterapi siden 1996 og haft egen praksis i Odense siden 2004. Hun modtager unge og voksne i individuel psykoterapi.
Hun har særligt meget erfaring med parforholdsproblemer, skilsmisse og single-livs problemer. Men ser stort set alle slags klienter (læs evt. afsnittet ‘Hvilke problemer kommer folk med) og har rigtig gode resultater med fx stress, let- moderat depressions og angst-problematikker, træningsafhængighed. Gitte har mange års erfaring i psykiatri, men modtager kun alvorligt psykisk syge i terapi i samarbejde med egen læge, ligesom det er et krav at være godt i gang med sideløbende misbrugsbehandling, hvis man har et aktivt misbrug.
Gitte har god erfaring med at have terapi på engelsk, og hun tager også telefonsessioner med igangværende klienter, hvis det er påkrævet i et forløb. Hun tager meget sjældent enkeltpersoner i individuel terapi, som hun har startet op i parterapi, men har ofte forløb, hvor klienten eller parret går sideløbende i terapi hos en anden terapeut. Og man kan sagtens starte med individuelle samtaler og så senere tage sin partner med.
Læs mere om Gitte Sanders baggrund her