Økonomi i parforholdet

Mange par oplever før eller siden en eller anden form for større problemer med økonomi i parforholdet. Der kan fx være at der er trusler, om man kan få eller beholde et arbejde og/eller ens bolig, eller man har måske tabt større beløb på aktier, eller gået galt i byen med en ejendomsinvestering, som syntes rentabel, da den stod på.

Man behøver ikke være shopaholic for at vide, at det betyder noget, om vi kan opretholde den levestandard, vi hver især har. Det kan skabe utryghed, og i nogle tilfælde en følelse af eksistenstrussel at være truet på økonomien. Denne utryghed kan hurtigt manifestere sig som konflikter i familien, hvor det bliver nødvendigt at arbejde med ikke blot tallene i budgettet, men også alle de andre aspekter af, hvad tallene betyder. Ikke mindst bliver det vigtigt om og hvordan partnerne kommunikere om emnet.

Hør også: Gitte Sander i podcasten ‘Overskud’ med Sofie Østergård, om økonomi omkring skilsmisse og bodeling

Kunsten at mestre forandringer

Den måde vi tilgår udfordringerne er ofte lige så vigtige som selve indholdet. Det er ofte vores egen nervøsitet og evne til at ’cope’, dvs.  mestre nye situationer, der kan være det sværeste ved økonomiske forandringer. Vores reaktioner på økonomisk pres, påvirkes af vores selvværdsfølelse/selvhad, og af hvor stort et skred der er imellem vores forventninger og den konkrete aktuelle situation. Det er altså ikke nødvendigvis de mest fattige eller hårdest økonomiske ramte, der har det sværest i en økonomisk krise. Nogle er mere følsomme overfor tab af kontrol over økonomien end andre.

Økonomi i parforholdet påvirker følelserne

Penge er selvfølgelig penge, men penge er også forbundet med følelser. Man kan for eksempel powershoppe for at dulme svære følelser som vrede, ensomhed eller sorg, og ligefrem blive afhængig af det. En undersøgelse viser at 79% af kvinder tager på indkøbstur for ’at muntre sig selv op’ når de er ’lidt nede’. En slags “forbrugsgode trøstespisning”.

Shoppingen kan få én til at føle sig bedre tilpas og udløse ’spændings’ og feel good-hormoner. Mange kender også den nedtur der kan opstå, hvis der er økonomiske tømmermænd involveret. Man har måske leget ’Stjerner for en aften’ i stormagasinet, uden at have økonomiske dækning for festen. Eller spillet penge op, man ikke havde.

Kompensationsforbrug – hvor man køber sig igennem følelser – og bliver afhængig af de følelsesmæssige tilstande, der kan aktiveres, tager til i opgangstiden. Som Niels Haugsgård skrev det; “så køber vi en ny sofa, og så går det lidt igen…”

Ligesom asketisk kontrol over økonomien kan bedre ens følelse af at have en god selvregulering, større tryghed og måske bruges som identifikationsmiddel også til at tilhøre en gruppe “der har styr på tingene” og er gode samfundsborgere.

Pengenes psykologi

Temaet penge kan relatere sig til hvert af barnets psykologiske udviklingstrin på mange interessante måder. Ligesom mad og sex.

Hvordan du har det med din berettigelse til at eksistere betyder noget for hvordan du reagerer i en alvorlig økonomisk smalhans. Om du bliver bjergtaget af eksistentiel trussel eller om du har “basic trust”, en basal følelse af, at livet nok skal bringe dig set, du har behov for.

Hvor meget forestiller du dig, at du skal arbejde for at gøre dig fortjent til penge og velstand? Kan du kontrollere hvor mange penge du giver ud, eller bruger eller spytter du penge ud af kontoen uden opmærksomhed på hvor meget der faktisk kommer ind. Er du blevet så rigid at du netop kontrollerer økonomien så kraftigt, at du faktisk ikke tillader dig selv at trække vejret frit og putte salt på ægget? Er du blevet bondefanget i et konkurrencerytteri med naboerne i kvarteret om hvem der kan vise mest økonomisk potens?

– Der er mange mulige temaer, som vil kunne uddybes i et personligt arbejde med dit forhold til din økonomi, som kan have rødder i din psykologiske karakterstruktur. Din opvækst og baggrund har stor betydning for, hvordan du håndtere økonomien.

Økonomisk velstand kan også være en udfordring

Det er ikke kun et problem at mangle penge. Det kan også være en stor udfordring at opnå succes, både i økonomi og i status.

Velstand, succes og lykke påkalder ansvar. Nogle gange virker lykken mere farlig end status quo, det velkendte.

Mange opnår i dag langt mere end deres forældre opnåede, rent økonomisk og uddannelsesmæssigt. Og det kan være svært at rumme at gå til middag hos dronningen med taftkjole og diadem på, hvis en del af ens indre føler sig som en fattig arbejderdatter, som ikke er opdraget til at begå sig i selskabet.

Mange følelser kan komme i spil, hvis du som den eneste i familien tager en akademisk uddannelse, og det faktisk var højere værdsat i din familie at kunne bruge hænderne.

Det kan også være svært at modtage lige netop det, man har længtes efter. Måske føler du, at du får det på en lidt forkert måde. Eller du bliver bange for hvilke konsekvenser det vil have, hvad der vil blive krævet af dig til gengæld, hvad prisen er for dette.

Hvis du mister det hele

Det er selvsagt også svært at have haft meget og miste det hele. Det kan være en svær følelse at få mindre, end du syntes du havde fortjent, eller mindre end du forventede, at der var til dig.

Hvad enten man når toppen eller rammer bunden – så betyder ens selvforståelse, selvaccept og forventningerne til livet overordentligt meget. Det handler mindre om selve antallet af kroner på bankbogen, og mere om, hvorvidt vi formår at skabe os en tilfredsstillende hverdag her-og-nu, med de midler vi har til rådighed og med den situation vi står i. I hvor høj grad vi får skabt den tryghed og livfuldhed vi længes efter.

Opvæksten – set med økonomiske briller

De budskaber – direkte og indirekte – vi har modtaget i opvæksten, samt de erfaringer vi har fået, fra hvordan vores forældre/primære omsorgspersoner håndterede økonomi og økonomisk stress, kan betyde meget for hvordan vi selv forholder os i dag.

Nogle er vokset op med forældre der noterede hver øre i en kolonnebog, andre har forældre der har været præget af anden verdenskrig og krisen i 1930’erne. Andre igen har været vant til at der var penge nok – også til forlystelser og udvidelser af de materielle goder. Eller er vokset op med et stort økonomisk sløseri og roderi. Økonomi kan have været tabu. Eller sprængstof for konflikt. Der er utallige muligheder…

Balance i pengene

I parforhold er det meget almindeligt at de to partnere har en ret forskellig indfaldsvinkel til emnet økonomi, og har haft en forskelligartet baggrund.

Måske er det gået det sådan over år, at den ene partner får rollen af at være mere spenderende og den anden mere påholdende. Dette kan betyde at der kommer balance i at der både bliver brugt og sparet, men det kan også give anledning til konflikt. Den slags konflikter oplever børnene i hjemmet, hvilket er dannende for det enkelte barns eget forhold til penge, bevidst eller ubevidst

Leger lige børn bedst?

Man siger jo at lige børn leger bedst. Det kan give store udfordringer, hvis den ene part er meget mere bemidlet end den anden, eller man kommer fra meget forskellige kår. Det kan føles som en magt-ubalance, og det kan være udfordrende virkelig at komme til forståelse af hinandens tankemåder og bevæggrunde. Måske derfor dannes varige parforhold ofte indenfor samme sociale kår – man forstår simpelthen hinanden bedre.

I tidligere tider var det kulturelt acceptabelt at lade sig forsørge af sin ægtefælle. Det gav en skævfordeling af økonomi i parforholdet, men det var kulturelt almindeligt og rollerne i samfundet var sådan.

Det er min oplevelse at det er sværere i dag, at være en, der lader sig forsørge. Man kommer hurtigt – hvad enten man nu er en mand eller en kvinde – til at fire for meget på sine grænser, fordi man for eksempel kan føle en taknemmelighedsgæld eller føle sig mindre værd. Det kan blive svært at være ’lykkelig forsørget’, hvis man i øvrigt taber selvværd af ikke at føle at man bidrager tilstrækkeligt eller at der ikke er brug for éns arbejdskraft.

Hvilket igen kan resultere i, at du pludselig har samlet så negativitet op i dig (specielt hvis emnet ligger uudtalt), at du slår bremseklodserne så meget i, at du for eksempel ikke tror at du kan leve sammen med denne partner fortsat, hvis du skal kunne finde dig selv igen. En skilsmisse truer.

Måske har du givet afkald på noget menneskeligt, imens du har fået så meget økonomisk – for eksempel ved at acceptere et fravær over for lang tid/perioder. Det kan også være, at den, der har tjent pengene, synes at have ofret rigtig meget for at bygge stabilitet op i familien, og kører metaltræt i at blive mødt af utilfredshed derhjemme.

Vigtigt at kommunikere om økonomi i parforholdet

De ændringer der er sket i samfundet og kulturen i nyere tid er meget omfattende. Og det i sig selv kræver, at vi kommunikere og behandler disse forhold seriøst – med os selv – og i vores nære relationer.

Hvem er vi selv i det? Hvad ønsker vi at opnå i livet? Hvad er vores værdier og rider vi på samme hammel i parforholdet?

Kender og forstår vi hinanden og hinandens bevæggrunde, og har vi accepteret hinandens måde at håndtere tingene på – eller ligger der uudtalte knaster gemt? Hvordan kan vi bedst støtte hinanden i at opnå det vi drømmer om?

Her er det også vigtigt at huske at vi alle sammen hele tiden forandrer os. Et par eksempler på konflikter en partner kan udtrykke som et af sine største problemer i ægteskabet, som har med økonomi at gøre:

”Den ægtepagt, der blev lavet for 20 år siden, er ikke længere tilfredsstillende, nu hvor jeg synes at jeg i høj grad har bidraget til at du kunne få firmaet op at køre, ved at passe børnene i alle de år.” Eller: ”Vi aftalte at du skulle gå hjemme og jeg skulle gøre karriere. Men jeg havde ikke regnet med at det ville være så utilfredsstillende for dig.”

Vi får med alderen og erfaringen nye tanker og nye værdier, som behøver at blive drøftet ærligt og helt ind til benet. Har vi sikret os selv og hinanden godt nok til alderdommen? Hvilke følelser er involveret når vi snakker om sammenbragte børn og deres rettigheder og sikkerhed?

Det lyder måske rigtig kedeligt, men den slags tema’er er vigtige at komme omkring. Se hinandens forskelligheder og nå til en dybere forståelse. Alt for ofte sker der meget alvorlige brud i relationer, som følge af manglende kommunikation, forståelse og klare aftaler om økonomiske emner. Det er pinedød nødvendigt at tale om både følelserne og den eventuelle angst i forbindelse med økonomien.

Kan terapeutiske værktøjer hjælpe i forhold til økonomi?

En tid med kollektiv fokus på økonomien kalder os til at søge indad. Stoppe op og lægge mærke til hvordan vi egentlig lever livet, og om det er i overensstemmelse med vores værdier. Kultivere sindet og finde fred i det indre – og kultivere de blødere værdier – som for eksempel vores nærmeste relationer.

Det er en del af mange terapier at arbejde med økonomiske emner. Hvis du/I har svært ved at komme videre på en konstruktiv måde – så opsøg hjælp. De penge kan være rigtig godt givet ud. Et penge-problem og et liv med indre/ydre konflikter, er værre end et pengeproblem alene. Det handler om at opnå indsigt og finde de farbare handlingsrettede veje til at mestre frustrationerne.

Gennem dialogen kan I blive bedre til at kunne lytte, anerkende og forstå hinanden i dybden, samt blive mere konkrete i at finde ud af hvilke handlinger der vil kunne møde jeres individuelle behov. Frem for at strides om det materielle kan I lære at tale bedre sammen, hvilket kan få de mere faktuelle ting til at falde nemmere på plads. Mindfullnes hjælper den enkelte til at kunne være tilstede i situationen som den er, og til at kunne fokusere koncentreret. Øget relationel kompetence hjælper til at kunne blive i kontakten omkring det og forhandle løsninger.

 

Budget og økonomi i parforholdet

Arbejdsark om økonomi i parforholdet

Økonomi kan fylde meget, både i bevidstheden og som diskussionsemne i parforholdet.

Nedenstående arbejdsark er en skrive-øvelse, som anviser en vej med nogle spørgsmål, som kan bruges som en proces, der kan gøre dig mere bevidst om din egen baggrund og historie omkring omkring økonomi. Og hvis I bruger arket som par, kan I blive klogere på hinanden og opnå en større forståelse for hinandens forhold til økonomi.

Print det ud og udfyld skriftligt, del herefter med din partner eller en ven, som blot lytter og/eller spejler.

Psykoterapeut og parterapeut Gitte Sander

Lyt et interview fra Radio4, Overskud, Podcast med Sofie Østergaard: Skilsmisse, bodeling og økonomi

Det jeg lærte om økonomi i min barndom, var…

 

De direkte og indirekte budskaber jeg modtog vedrørende det økonomiske, var…

 

Den måde min far forholdt sig til økonomi på, var…

 

Den måde min mor forholdt sig til økonomi på, var…

 

Den måde jeg selv forholdt mig til økonomi på, da jeg var barn og ung, var…

 

En følelse jeg ofte fik dengang, vedrørende penge, var…

 

En situation jeg husker fra min barndom, som gav mig følelsen af overflod, var når…

 

En situation i min barndom, som gav mig følelsen af armod, var når…

 

Det, jeg i øjeblikket er mest optaget af i forhold til min økonomiske situation, er…

 

Det, det betyder for mig, er…

 

Den betydning dette får for mine omgivelser, er at…

 

Den følelse det giver mig, er at…

 

Hvilket betyder, at jeg opnår det resultat at …

 

En ting, jeg nogle gange gør med hensyn til økonomi, som jeg synes er problematisk, er…

 

Det jeg gerne i stedet for ville gøre, er at…

 

Det nye budskab jeg gerne vil give mig selv, er…

 

Hvis jeg gjorde det, ville jeg kunne opnå det resultat, at…

 

Og det ville føles…

 

Et skridt jeg konkret kan gøre i den kommende uge, som vil være et skridt i den retning, er…

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.