Utroskab og et åbent forhold har konsekvenser.

Kan det redde parforholdet?

Utroskab og åbne forhold var emnet for et interview i Radio 24/7 og her kan du læse mine noter i forhold til emnet.

 

Emnet kom op pga. endnu en ny bog, som i USA aktualiserer emnet aftalt utroskab.- Det sker samtidigt med at amerikanerne gennemlever noget, der set herfra ligner den seksuelle revolution vi i Danmark oplevede i tresserne. Men adgangen til porno via internettet sætter turbo på den.

Amerikanerne har været meget puritanske og påholdende, men mon ikke internettet, der har overhalet dem indenom? I hvert fald diskuterer de sex og utroskab i stor stil (2015). Og efter hvad jeg hører, er frigjorte sex-parties, polygami-eksperimenter og lignende en del af hvad der foregår derovre lige nu.

Bogen hedder ’The Wild Oats Project: One Woman’s Midlife Quest for Passion at Any Cost’ og er skrevet af journalisten Robin Rinaldi, som selv har dyrket sex med andre efter aftale med sin mand. Hvilket dog kostede ægteskabet, da han til slut sagde: ”Er du klar over, at jeg har ligget her og grædt imens du har været derude og realiseret dig selv?”.

Den personlige fuldbyrdelse og selvrealiseringen havde altså en alvorlig følelsesmæssig slagside. Og de blev skilt, trods det at hun elskede ham og havde været lykkelig sammen med ham i 18 år.

Udviklingen af utroskab i Danmark

Vi er også i Danmark påvirkede af, at pornografi er blevet en del af det offentlige rum. Og af at pornografien er blevet tilgængelig for alle via internettet.

Vi ser fænomener blusse op som sexafhængighed, webpornografi og sugardating mv. Og i følge medierne kan det godt se ud som om vældigt mange er seksuelt eksperimenterende. For eksempel med swingerklubber og inddragelse af mænd, kvinder eller par ind i parforholdet.

Mit indtryk er nu fra min praksis, at det stadig er få. Men at medierne synes, det er spændende at levere informationer omkring – sikkert fordi det sælger godt.

Så kan det at åbne forholdet, dyrke utroskab eller have sex med andre redde parforholdet?

Det korte klare svar er: ”Nej, det kan det ikke.”

Man kan godt komme sig efter utroskab, og man kan også få det bedre end nogensinde før. Men kun hvis man har et stærkt forhold, hvor begge parter er indstillede på at gøre et stort arbejde for sagen. Samt først og fremmest er indstillet på ikke at såre hinandens følelser. Og indstillet på at gøre alt for at søge bedre forståelse for hinanden og udvikle sig sammen, uanset hvad.

Her ved jeg godt, at jeg modsiger mange par, også nogle af ‘mine egne’. Som ville sige, at det rent faktisk har reddet deres parforhold at være sammen med elskere, elskerinder eller gå i swingerklub.

Til dem vil jeg skynde mig at sige; Ja, men jeg mener ikke det var selve den seksuelle aktivitet med andre partnere, der i mit perspektiv reddede jeres forhold .– Det var jeres indbyrdes gode kontakt, fremragende kommunikation, samt jeres store respekt og omsorgsfuldhed overfor hinanden, der reddede jeres forhold. Den måde I kunne vise omsorg for hinandens behov og give frihed og leve jer ind i hinandens verden.

Jeg har aldrig hørt om nogen, hvor affærer i sig selv havde reddet noget på den lange bane. Men jeg har hørt om flere, hvor affærer kunne udskyde en grundlæggende problematik eller virke som en midlertid flugtvej eller underholdning.

Erotiske fantasier

Det er min erfaring at lige mange mænd og kvinder har seksuelle fantasier om at inddrage andre i deres intimsfære. Men ofte er det sådan, at den ene partner drømmer mere om det end den anden. Eller er mere parat til at føre fantasien ud i praksis.

Umødte behov

Rigtig mange kan have erotiske fantasier med trekanter, gruppesex osv. Det er jo nærmest et iboende tema i os, at vi kan længes efter bekræftelse, opmærksomhed, nærvær, kærlighed, ømhed eller fysisk tilfredsstillelse fra andre mennesker. Specielt hvis vi ikke i tilstrækkelig grad har modtaget dette i vores opvækst.

Men mange af sådanne behov er dybereliggende umødte behov og længsler efter kontakt og kærlig omsorg. Som ikke kan blive mødt af at man får seksuel udløsning med en fremmed. Det er på en måde ligesom at tisse i bukserne – det bliver meget hurtigt koldt.

I dag tror mange, pga. at så meget bliver vist i medier og på internettet, at sex med flere ”er noget alle gør”. Hvilket også kan være medvirkende til at man overhovedet får ideen, på samme måde som man ikke går rundt og tænker på at man har lyst til et stykke hvid chokolade med lakridssmag, før nogen har produceret det og planter det for næsen af en.

Bare for at forsøge at illustre forskellen der kan være på hvad et reelt dybtfølt umødt behov er og et mere overfladisk baseret umødt behov kan være.

Spændingsøgen

En del par kommer til at kede sig i parforholdet og i deres egen seksualitet over tid. Og vi lever i høj grad i en ’underholdningskultur’, hvor vores sanser hele tiden søges tilfredsstillet med ydre stimulanser af den ene eller anden slags.

Derfor kan det være nærliggende at ty til at sætte praksis på fantasierne, for at føle sig levende igen, hvis man oplever at hverdagen er blevet grå og ensformig.

Derudover er der også nogle personligshedsstrukturer, som er direkte gearet i retning af at søge spænding. Der er også nogle, der har en svag impulskontrol, det vil sige at hvis de får en impuls, har de svært ved at udsætte eller styre behovstilfredsstillelsen og handler hurtigere på impulser.

Skal fantasierne leves ud i livet

Der er stor forskel på at have og dele erotiske fantasier (hvilket kan anbefales) og på at leve alle fantasier ud i virkeligheden.

At leve erotiske fantasier ud i virkeligheden kræver stor nænsomhed og opmærksomhed på hinanden, samt hundrede procent respekt for grænser.

Som sagt er den ene dog ofte mere parat til det end den anden. Og det sker ikke sjældent, at den anden lader sig presse og gør det ’for partnerens skyld’. Men her har vi første faldgrube.

Fordi hvis man skal være sammen med andre er det yderst vigtigt at begge parter er rigtig gode til at mærke sig selv og sine egne grænser og kan forstå at sætte dem.

Det kan nemlig give decideret fatale konsekvenser, hvis en person går et væsentligt stykke ud over sine egne grænser, både følelsesmæssigt, psykologisk og seksuelt.

Kende grænserne

Vi kan – og skal – skubbe med vores grænser i et parforhold og søge at imødekomme hinandens behov. – Men det er lige så vigtigt at skelne imellem: På hvilke måder man kan nærme sig den anden og den andens behov med et godt resultat. Og hvornår man er ude i at gøre noget, man selv er inderligt imod og som føles decideret grænseoverskridende.

Grænseoverskridelser

Specielt selvfølgelig hvis personen har seksuelle traumer som fx seksuelt misbrug, vold eller voldtægt bag sig er det vigtigt at være knivskarp på grænserne. Og aldrig gå med ind i noget, der trigger gamle traumer.

Men det kan også være traumatiserende i sig selv, hvis grænser overskrides undervejs. Også selvom man ikke har traumer på forhånd. Ofte kan det være svært at forestille sig på forhånd, hvodan man kan blive revet med i en situation, der bagefter opleves rænseoverskridende.

Seksualiteten foregår i vores inderste intimsfære. Og mange dele af det seksuelle samvær går direkte i hjertet på både os og på vores partner. Derfor er der rigtig mange, der ikke ret godt tåler mislykkede eksperimenter på den front.

Desværre søger de svageste, som selv har været udsat for misbrug og omsorgssvigt i opvæksten, nogle gange på et ubevidst plan en gentraumatisering. Og opdager det først, når skaden er sket. Hvilket er pinefuldt, både at opleve og at være vidne til.

Unge mennesker går ind i seksuelle eskapader, da ungdommen per definition afprøver egne grænser. De arbejder som webcam-modeller eller med sugardating uden nogen form for overblik over, hvilke skader det på længere sigt kan påføre dem mentalt. Og hvad det kræver at rette opståede skader op som følge deraf.

Utroskab fixer ikke parforholdet

Mange – ofte mænd – elsker deres partner, men forestiller sig samtidigt, at de kan fixe deres ægteskabelige problemer eller følelser af savn eller længsel, ved at få sex uden for ægteskabet. For derefter at leve lykkeligt med både kone og elskerinde.

At forestille sig at sex med andre kan løse parforholdsproblemer, er naivt. Lige så naivt som at forestille sig, at parforholdsproblemer løses ved at man fx flytter fra hinanden eller lyver/fortier noget overfor hinanden. Det er ikke tilfældet.

Det, der hjælper parforholdsproblemer er at forbedre kontakten til hinanden. At være ærlige. Og tale sammen om de vigtige issues, fx også hinanden erotiske fantasier. På en måde, hvor man accepterer og respekterer hinanden og hinandens grænser. Samt at lægge vægt på at afstemme med hinanden, hvilke værdier og grænser man hver især har. Og søge konsensus om ikke at overskride hinandens grænser.

Det gælder helt generelt i parforholdet, også på andre områder.

Utroskab tager lang tid at komme sig over

Mange vil ikke indse det på forhånd, men: Ofte bliver parforholdet traumatiseret af at have affærer med andre. Også selvom det er aftalt, så det ikke helt kan kaldes utroskab. Det er meget let at komme til at såre hinanden og såre kontrakten i parforholdet.

Alle forhold bygger først og fremmest på tillid og god kontakt. I samme øjeblik at den ene part oplever sig dybt svigtet eller krænket, belaster det parforholdet. Og man skal være rigtig god til at reparere sådanne sår, for at komme igennem krisen efterfølgende.

Der kan selvfølgelig være tale om jalousi, men der kan også være tale om meget mere subtile tillidsbrud.

Der skal ikke meget til, før den ene part kan føle sig ført bag lyset og opleve, at personen/personerne uden for forholdet betyder mere for partneren, end de selv gør. For nogle kan fx selv det at kigge internetporno eller sex-chatte med nogen give anledning til svær jalousi og usikkerhed og utryghed i parforholdet.

Det er naturligvis meget afhængig af hvem man er og hvilken baggrund og opdragelse, man har, hvad der trigger ens usikkerhed eller angst for brud. Men under alle omstændigheder kan man godt indstille sig på: At når den seksuelle eskapade er overstået kan det tage flere år at få genoprettet tilliden og en dybere nærhed i parforholdet.- Der er en høj pris at betale.

Her må jeg også nævne, at det også kan have en høj følelsesmæssig pris for den, der indlader sig i at have sex med en, der er i et parforhold eller med et par. – Da elskeren eller elskerinden i langt de fleste tilfælde kommer til at stå med ensomhedens smerte i sidste ende.

Hvad sker der på sigt, når partnere har sex med andre?

På den korte bane kan det være let at have en affære, især nok en aftalt, og det kan umiddelbart virke uproblematisk. – Ikke mindst fordi hjernen fyldes med feel-good-hormoner af både bekræftelse, sex, berøring og spænding.

Konsekvenser

Imidlertid løber folk nogle gange gevaldige risici for at mærke dette liv og denne spænding og passion. Får tænkt for lidt over hvilke mulige konsekvenser, der senere kan være af deres hurtige utroskabs handlinger.

Stress

Nogle fraspalter seksualiteten og lever tilnærmelsesvis et dobbeltliv gennem mange år. Hvilket bestemt ikke gør det lettere, men ofte udvikler sig til at blive en decideret belastende stressfyldt periode.

Følelsesmæssig belastning

At opsøge sex med andre partnere vil for de allerflestes vedkommende belaste begge parter følelsesmæssigt før eller siden.

Her skal det måske nævnes at de fleste kvinder bliver før eller siden følelsesmæssigt involverede, når de har sex med en person. Imens mænd i langt videre udstrækning kan have sex med andre uden at blive følelsesmæssigt involveret.

Det er som regel både belastende for den utro selv, da det kan være meget forvirrende og stressfyldt at leve med to eller flere så nære relationer på een gang.

Selvbebrejdelser og selvhad

Det kan endvidere vække et stort selvhad at være sin partner utro. – Mange tror, at dem, der er utro, har ingen moral, men det passer ikke. De utro har ofte svære moralske skrupler over at svigte den person, de elsker og udadtil skulle forestille sig at drage omsorg for.

Usikkerhed og mindreværd

De føler sig ofte svage, fordi deres selvkontrol har svigtet. Og er forvirrede over, om det, de mærker indeni er kærlighed eller forblændelse. De bliver usikre på sig selv og deres egen dømmekraft.

Når man bryder med sine egne idealer og gør ting, som man ikke bryder sig om ved sig selv, forringes ens selvværdsfølelse. Man kommer til at føle sig mindre værd som menneske.

Brist af håb og drømme

Og det kan være meget sårende og chokerende for partneren til den, der har en affære, at erkende, at man ikke i øjeblikket er ’den eneste ene’ for partneren. Hvilket de fleste ønsker sig at være.

Hvis vi ser bort fra polygame, går de færreste ind i parforhold med henblik på at partneren skal begære eller elske andre, men derimod med den hensigt at dyrke kærligheden mellem de to.

Det kan betyde meget for selvfølelsen. Ud over sorgen over tabet af følelsen af at være elsket og elskende, fylder tabet af fortrolighed som regel meget, hvis det sker hemmeligt. Det at at have en nærmeste, som man er fortrolig med og kan stole på, og som for hvem man er første-prioritet.

Det rokker ved parrets grundfølelser, selv hos de par, hvor der er en hurtig og stor tilgivelse og bearbejdnin, eller det er aftalt.

Det kan det ligge som et underliggende tema, de præger resten af deres parforhold. Hel historien om ‘hvem vi er som par’, kan være blevet skrevet om.

Det er normalt at være tiltrukket af andre 

Selve det at have lyst til andre, føle sig tiltrukket af andre eller have erotiske fantasier om andre er fuldstændigt normalt. Vi er for så vidt ikke naturskabte til monogami. Og i de fleste langvarige parforhold vil parterne på et eller andet tidspunkt opleve at føle sig tiltruket af en anden. 

Og det er heller ikke et tegn på, at der er noget galt i parforholdet eller noget galt med hverken den ene eller den anden part, når der er utroskab. 

Det er klart, at hvis parforholdet blomstrer og begge er tilfredse, er det mindre sandsynligt at én af parterne går ud og søger andre. Men tiltrækning og utroskab forekommer også i velfungerende parforhold. Man bliver forført eller lader sig forføre. 

Selv hos mennesker, der set udefra ’har alt’ forekommer det, at passionen trækker i andre retninger, hvilket kan psykodynamisk undersøges og forklares.

Derfor søger folk utroskab med andre 

De fleste, der søger affærer uden for ægteskabet gør det ikke for at lyve eller bedrage deres partner. De søger en heling af deres egen autonomi. De søger en frihedsfølelse, en lykkefølelse eller at føle sig levende, passionerede, gode nok eller værd at elske. 

Der ligger ofte følelser bag som måske en ensomhedsfølelse, depressive tendenser, stress eller manglende kontakt med sit eget indre liv, følelserne og de kropslige sanser. Måske føler de sig devalueret af partneren, kritiseret og bebrejdet. Måske føler de sig taget for givet. Måske udspiller de et gammelt tema om ikke at ville være kontrolleret af andre, men have retten som et frit menneske. Måske har de svært ved at bevare seksualiteten sammen med den samme person, som de føler sig så tæt med, som i ægteskabet og har lettere ved at tænde på en, der er længere væk. Måske var de påvirket af alkohol eller andet. Måske gav det status.

Der er så mange forskellige versioner, og fælles for dem er, at det ofte ville hjælpe bedre via terapi at komme ned og tage fat om nældens rod. Frem for at udagere en lyst, der kan splitte familien ad. 

Det handler ikke om dig 

Man søger således ikke sex med andre nødvendigvis fordi man føler sig afvist af sin partner eller utilfreds i parforholdet. Eller fordi der er noget ’galt’ i parforholdet. – Men lige så meget fordi der er noget i sig selv og sit eget liv, man er utilfreds med eller føler er uforløst. 

Det handler ofte meget lidt om, at man ikke bryder sig om sin partner. Men langt mere om, at der er noget man ikke bryder sig om ved den person, man er blevet til selv. Eller at et mere grundlæggende problem i livet søges løst ad seksuel vej. 

Vi søger allsammen at føle os vitale, levende og som hele mennesker. Og der er ikke noget, der er mere forførende i den retning end forelskelse, affærer og seksuelle akter. Hvor vi kan bade hinanden i opmærksomhed, kærlighedserklæringer og fysisk hengivelse og omsorg. Og det er klart, at hvis ens parforhold er tørlagt for den slags, er affærer mere fristende.

Tiltrækning 

Det bør ikke undervurderes, at underbevidstheden kan spille os et gevaldigt stort pus. Både når man bliver seksuelt tiltrukket af en person og/eller bliver forelsket i en person. 

Tiltrækning er baseret på dybereliggende psykiske strukturer og lagre af erfaringer i psyken, som de færreste almindelige mennesker har direkte adgang til eller bevidsthed om. 

Vi kan være tiltrukket af noget, der direkte er ’forbudt’ for os selv. Og som vi ikke vil have med at gøre, når vi senere ’vågner op’ og kommer til vores fulde fem. Vi kan få lyst til at gøre ting, som vi senere har svært ved at acceptere os selv for at have gjort. Og som vi nødigt vil identificere os selv med. Eller måske ligefrem skammer os over. 

Og gjort står ikke ugjort hen, man må leve med det, man har gjort – og tage konsekvenserne af det. Derfor er det fornuftigt at tælle til tyve og tage nogle kolde afvaskninger en gang imellem, før man kaster sig ud i hvad som helst.

Når regningen for gildet skal betales

Der er intet forkert i at være tiltrukket af andre. – Man kunne bare ønske sig for rigtig mange, at de havde tænkt mere i mulige konsekvenser noget før, når man ser hvordan svigt og tillidsbrud kan tage lang tid at genoprette. Og nogle gange skaber blødende sår, der har virkelig svært ved at hele. 

Som parterapeut ser man hvor mange, der bitterligt fortryder deres handlinger, når familielivet hænger i en tynd tråd. 

Så selvom dem, der kommer godt igennem det, til slut ender op med at sige: At de nu faktisk er glade for episoden i deres samliv, da det har bragt et wake-up-call med sig. Ja, så kræver det et stort arbejde at nå dertil. Og vejen derhen er ofte brolagt med mange svære følelser. Megen tvivl, usikkerhed og utryghed – for begge parter. Og flertallet vil ikke få det behov og den længsel opfyldt, som de søgte ved at gå ind i affæren. 

Ofte er der tale om mønstre og vaner, man gennem årene ikke har fået talt om eller at man er blevet for doven i sit parforhold og tager hinanden for givet. At hverdagen er blevet grå og at spændingen søges, når chancen er der, i den hensigt at puste lidt liv i kludene.

Læs mere om reaktionerne på utroskab i artiklen “Krise efter utroskab”

 

4 vigtige ting, hvis I alligevel vil eksperimentere

I bør være forsigtige og hele tiden lægge vægt på aldrig at overskride den andens grænser eller føre den anden bag lyset.

Hvis man vil gøre noget, er det min erfaring, at det kun lykkes, hvis man hele vejen igennem bevarer en god kontakt med sin partner omkring det.

De par, der lykkes med at ekspimentere og lever år ud og ind med det, de er meget påpasselige. De gør rigtig meget for at begge kan føle sig tryg hele tiden og for ikke at overskride nogens grænser. De er ekstremt gode til ikke at presse hinanden til noget.

De fleste bliver på et tidspunkt forelsket, hvis man over længere tid går i seng med en og deler intime private ting sammen, deler hengivelse, kærlig omsorg og fysisk tilfredsstillelse.

Når først og så længe den ene partner i et parforhold er forelsket, er det svært at gøre noget for parforholdet. Medmindre man er parat til så at sige at ’lukke for det varme vand’, det vil sige affæren. Hver eneste lille investering i kontakten med den, man er forelsket i, får det varme vand til at flyde igen.

De par, der lykkes med et dobbeltliv er dem, der har aftalt et “dobbeltliv”. De har bevidst og udtalt accepteret det. Samt dem, der forstår at stoppe mens legen er god, når partneren råber vagt i gevær. Så intimiteten og kontakten imellem dem hele tiden førsteprioriteres.

Par, der er sammen med andre, må nødvendigvis gøre en ekstra stor indsats for at bevare kontakten og intimiteten med hinanden. De skal være helt klar på vedblivende at prioritere deres partner op på en førsteplads, tage hensyn og aldrig overskride den andens grænser.

Hvad hvis ’skaden er sket?’

Når løgne eller fortielser bliver opdaget, kan det ofte redde og udvikle parforholdet, hvis man får hjælp til processen det kræver.

Blotlæggelsen af et utroskab kan være det wake-up-call, der får forholdet til at genoplives, så man kan genfinde hinanden på ny og skabe en ny start.

Men det kræver det en proces, som de færreste kan gennemgå uden hjælp fra en dygtig parterapeutDet fordrer at parterne er villige til at arbejde med at genforbinde sig og comitte sig til partneren som den primære person i livet igen. Og at man vil arbejde seriøst for at forbedre kontakten og udvikle sig sammen som par.

Dette er en proces, der som oftest kræver at der både arbejdes med at bearbejde tidligere hændelser og reparere på konsekvenserne af affæren.

Men også at der arbejdes med fortidige mønstre og frustrationer i relationen. Samt med en fremtidig vision for forholdet og at opbygge noget nyt og postivt sammen.

Par, der har haft affærer eller seksuelle udskejelser, der gik over en grænse, inde på livet, bør altså opsøge parterapi. Få hjælp til at løse personlige eller relationelle konflikter omkring det.

Hvis I har brug for hjælp til at bearbejde konsekvenserne efter utroskab, er I velkomne til at kontakt mig.

Gitte Sander
Tlf. 51321049
mail@gittesander.dk

0 kommentarer

Indsend en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.