Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Etik og beskyttelse af privatlivet er et vigtigt fundament i min psykoterapeutiske praksis.  Jeg har som værdi, at klienter, som henvender sig her, kan gøre det på et oplyst grundlag, og ser det som fundamentalt, at man kan føle sig tryg ved, hvordan ens sikkerhed og beskyttelse er som klient her i klinikken.

I forbindelse med persondataforordningen har jeg derfor udarbejdet følgende skriv om hvad der gælder som klient her hos mig i Klinik for Psykoterapi og Parterapi:

Etik

Jeg overholder Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt. 

Derudover bærer jeg autorisation som ergoterapeut, hvilket betyder at jeg er underordnet de offentlige regler for sundhedsprofessionelle i forbindelse med en sådan autorisation, for eksempel i forbindelse med at mine ydelser er sundhedsydelser, jeg har journalpligt og er forpligtet til at henvise videre til bedst mulige behandlingstilbud osv.

Tavshedspligt

En af de vigtigste regler for de fleste klienter, der henvender sig, er at man som psykoterapeut har fuld tavshedspligt og ikke må dele nogen former for private oplysninger, som terapeuten via arbejdet bliver bekendt med, med andre end klienten selv.

Der findes sjældne lovgivne undtagelser til dette, som for eksempel går på, at jeg som terapeut skal indgive en underretning, hvis jeg bliver bekymret for et barn eller en ungs trivsel og udvikling, formoder at et barn eller en ung har brug for særlig støtte, eller at jeg skal handle professionelt hvis en klient sætter sit eget eller andres liv i fare.

Tavshedspligten betyder også, at man kan ikke som partner få oplysninger om hvad der foregår i samtaler med partnere, som jeg har haft samtale med. Man kan ej heller få oplysninger om andre personer som går i terapi, for eksempel et barn over 18 eller en ekspartner, heller ikke selvom man selv betaler for deres terapi. For børn under 18 gælder det, at forældrene i princippet og som regel har ret til at få oplysninger om behandlingen jf. sundhedsloven. I praksis laves der dog samarbejdsaftaler om hvordan formidlingen til forældrene foregår bedst muligt. Dette foregår oftest ved familiesamtaler og ikke som referater fra samtaler med den unge direkte til forældrene, da det også for børn og unge kan være en væsentlig faktor for at kunne arbejde terapeutisk at man kan tale frit, uden fare for at det man fortæller terapeuten bliver videregivet udenfor ens kontrol eller vidende.

Jeg får tit henvendelser fra folk, der kender en eller flere, som har gået her og har anbefalet mig. Nogle gange har jeg hele vennekredse i terapi, og det siger sig selv at jeg ikke kan dele oplysninger på kryds og tværs, men må holde min tavshedspligt skarp.

Nogle gange får jeg henvendelser fra folk, der er venner eller familie med en der går i terapi, fordi de bekymrer sig for personen. Jeg kan ikke udtale mig til andre om folk, der går i terapi her. Jeg kan ikke engang fortælle hvorvidt en person kommer til samtaler her eller ej.

Journalføring

Jeg passer godt på dine oplysninger og behandler kun oplysninger der har betydning for at kunne hjælpe dig bedst muligt. Jeg er forpligtet til at journalføre og skal følge sundhedsautoriseredes retningslinjer for journalføring. 

Oplysningerne føres kun som interne arbejdspapirer og deles aldrig med nogle andre, hverken personer, offentlige eller private instanser, uden at du forinden er blevet adspurgt og har samtykket i dette, hvilket i praksis stort set aldrig sker.

Som privatpraktiserende psykoterapeut lægger jeg vægt på netop dette, fordi det har en stor betydning for praksis, at man kan henvende sig og gå i samtaleterapi her uden at samtalernes indhold refereres videre til hverken menigmand, kommunale instanser, forsikringsselskaber eller lignende.

Da mine journaler således kun fungerer som mine egne arbejdspapirer, journalfører jeg også kun de højest nødvendige persongenkendelige oplysninger for at kunne give den bedste behandling eller for at opfylde lovgivningen. Dog skal jeg helst have et telefonnummer og en e-mailadresse opført for at kunne kontakte dig ved sygdom eller lignende. Jeg gemmer journalerne i 10 år, fordi jeg ofte har klienter der henvender sig igen senere og så er det en hjælp for mig at kunne læse op på historikken.

Supervision

Som psykoterapeut går man i supervision og henter hjælp, vejledning og rådgivning hos kolleger også i forhold til specifikke sager. I sådanne sammenhænge er der tale om samtaler imellem mennesker, hvor alle har tavshedspligt, både om de klienter der tales om og om indholdet af hvad der bliver talt om i supervisionen. Formålet med supervision er at sikre den faglige standard i behandlingen, det vil sige at give klienterne den bedst mulige hjælp.

Når du henvender dig

Henvendelse kommer ad disse veje:

  1. Man ringer eller SMS’er til mig på tlf. 51321049, som er et arbejdstelefonnumer, telefonen er renset for aps, der måtte kunne opsnappe din henvendelse.
  2. Man sender mig en e-mail til adressen mail@gittesander.dk. Mailadressen er knyttet til min egen SSL-krypterede server og går ind i et krypteret emailsystem.
  3. Man kan skrive til mig via kontaktformular på min hjemmeside gittesander.dk, som går samme SSL-krypterede vej.
  4. Når jeg svarer klienter sker det via en krypteret email.

Hvis du sender personfølsomme oplysninger til mig ryger de således ind i et krypteret system, og når jeg sender noget til dig vil jeg gøre det fra en krypteret mail-forbindelse. Når du sender noget til mig regner jeg det som en accept af, at jeg må gemme oplysningerne i journalen, uvæsentlige oplysninger som fx tidsbestilling, sletter jeg.

Når jeg svarer klienter skriftligt, gør jeg det altid meget kort. Jeg læser alt hvad folk skriver til mig, og jeg forholder mig til det, men jeg svarer kun meget kort på skrift. Hvis man ønsker et længere svar, skal man bestille en emailkonsultation.

Brug af dit telefonnummer eller e-mailadresse

Jeg sender aldrig noget uopfordret til dig.

Hvis jeg har din e-mailadresse har jeg en mulighed for at vinge af så du får tilsendt en bekræftelse af din tidsbestilling, hvis du ønsker det.

Jeg har ikke e-mails fra klienter liggende i min mailboks, jeg sletter dem hurtigt og overfører vigtige oplysninger til journalsystemet

Hvis du ønsker at modtage mit nyhedsbrev, skal du gå ind og direkte tilmelde din e-mailadresse til at modtage nyhedsbrevet på min hjemmeside. Vi bruger Mailchimp og udsender kun til dem, der decideret har tilmeldt sig selve nyhedsbrevet.

Udtalelser

Jeg samarbejder med læger, der henviser til mig, men deler ikke journalnotater med dem, eller med andre instanser eller myndigheder uden et samtykke og gennemlæsning fra dig.

Det sker kun i yderst sjældne tilfælde at jeg laver et skriftligt dokument i forbindelse med at individuelle klienter selv beder om en udtalelse fx i forbindelse med en kommunal eller forsikringsmæssig sag. Såfremt en kommunal instans eller et forsikringsselskab henvender sig til mig for en udtalelse kan de kun få det i samtykke med klienten og efter klientens gennemlæsning inden afsendelse.

Hvad angår retslige sager vedrørende klienter udtaler jeg mig af princip ikke og vil til enhver tid henholde sig til min tavshedspligt, når det kommer til fx samværssager eller skilsmissesager, hvor en af parterne måtte ønske en udtalelse fra mig som psykoterapeut på baggrund af tidligere parterapi. Af naturlige grunde kan man ikke få sådan en udtalelse, da jeg må sikre hensynet til beskyttelse af den enkelte klient, som skal kunne arbejde med sig selv her i et trygt rum,  uden at dette på nogen måde på noget tidspunkt kan misbruges. Man kan ganske enkelt ikke hjælpe folk som psykoterapeut og parterapeut, hvis det man som klienterne siger her, kan blive brugt imod dem i andre sammenhænge.

De eneste undtagelser fra dette er dem, som følger af loven, som ovenfor nævnt, som groft sagt omhandler børn og unge, samt mennesker der vurderes farlige for sig selv eller andre.

Fakturering

Når du har betalt for en terapi generes der en faktura, som kun er angivet med navne, med mindre der er tale om en institution eller virksomhed, der betaler, hvor adressen skal være angivet. Regnskabssystemet samkører med journalføringssystemet, og er SSL-sikret og kommunikationen er krypteret. Fakturaen kan sendes til dig på e-mail per forespørgsel, den sendes ikke automatisk, da de færreste ønsker den, men den findes i mit datasikrede regnskabssystem. Men hvis du ønsker den, så blot mind mig om det, så bliver den sendt på email.

Når andre betaler for terapien

Hvis en anden person/ forældre/ partner/ tidligere partner/ virksomhed/ forening/ kommune/ institution betaler for terapien, ændrer det ikke på, at der i min klinik er fuldstændig tavshedspligt. Den eneste undtagelse er, hvis der er tale om et mindreårigt barn, hvor der træffes særlige aftaler med forældre og barn om hvordan vi kan  kommunikerer om hvad der foregår i terapien.

Det kan i øvrigt anbefales at man køber et klippekort med sessioner når andre personer eller virksomhed betaler, fordi det letter kommunikationen, og klienten bliver fri for at skulle kommunikere med betaleren hver gang der har været en session, således at andre kan sidde og følge med i hvornår man går i terapi.

Databehandleraftaler

Jeg har databehandleraftaler med:

Regnskabsprogrammet Dinero

Danastar (krypteret email og video)

Server for hjemmeside og email Uptime-IT

Paragrafferne

Man kan læse mere om reglerne disse steder, som er den lovgivning der danner grundlag for behandlingen af oplysningerne:

Autorisationsloven

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=192522

Sundhedsloven https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=199871#id5f3140bc-b43f-4146-9f2e-6a33a89b6d21

Vejledning

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=21076

Dansk Psykoterapeutforenings etiske regelsæt

https://psykoterapeutforeningen.dk/etikregler/

Skatteloven

Databeskyttelsesloven

Cookie politik

Hjemmesidens brug af cookies

Denne hjemmeside anvender cookies til følgende formål:

  • Teknisk funktionalitet.
  • Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores hjemmeside og hvad de læser om.

Ejeroplysninger
Denne hjemmeside udbydes af:

Gitte Sander

Sdr. Boulevard 44, 3.

5000 Odense C

Telefon: 51321049

mail@gittesander.dk

Cookies
Denne hjemmeside anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser, for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, indholdet bliver ikke delt med nogen, og de kan ikke indeholde virus.

Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: https://www.dr.dk/nyheder/indland/guide-undgaa-blive-overvaaget-saadan-sletter-du-dine-cookies

Sådan undgår du cookies
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/fravalg

Hvad cookies bruges til på vores website
– Vi bruger kun cookies til at måle besøgsflow på hjemmesiden via Googleanalytics og aflæse hvilke emner der er størst interesse for.

Google Analytics (trafikmåling)
Hjemmesiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle besøgsflow på hjemmesiden. Oplysningerne bruges internt, og sælges eller videregives ikke til andre.