Traume og hukommelse

Peter A. Levine

200 sider

Hans Reitzels forlag

2017

Anmeldt på Bogvægten.dk af Gitte Sander

Peter Levine har grundlagt terapiformen Somatic Experience, som er en kropsterapeutisk orienteret psykoterapiretning, der retter sig specielt imod traumer.

Han blev kendt i Danmark for bøgerne Væk tigeren og Den tavse stemme, denne bog er således hans tredje udkomne på dansk. Bogen kalder sig en praktisk vejledning i at forstå og arbejde med traumatiske erindringer, og den vil uden tvivl blive hilset velkommen af de mange danske psykoterapeuter, som har ladet sig inspirere eller uddannet sig i SE – Somatic Experience.

Peter Levine er ph.d. i medicinsk biofysik og psykologi og har modtaget overvældende stor anerkendelse for sit arbejde i mange sammenhænge. Bogens forord er skrevet af Bessel A. Van der Kolk, han og forfatteren må siges at være iblandt verdens førende traumeterapeuter.

Der skal mod til at turde skrive en praktisk orienteret bog om traumer og hukommelsen, da det er et meget kompliceret område, og det gør det ikke lettere at forfatteren ønsker at beskrive og arbejde med ikke kun det vi bevidst og ubevidst husker, men også kroppens hukommelse om noget traumatisk, der er hændt.

Bogen starter med en gennemgang af de væsentligste begreber der er værd at kende omkring hukommelse og fordyber sig i den procedurale hukommelse, følelserne og traumers struktur.

Der beskrives uddybende to – meget forskellige – casestudier, det ene handler om en lille dreng, hvor fødslen var vanskelig, den anden handler om en udsendt soldat.

Der er et kapitel om sandhedsværdier og falske erindringer, samt et kapitel der går dybere ind i hukommelse på et molekylært plan, og endelig et kapitel, som tilskrives de traumer og erindringer der bæres igennem generationer.

Bogen er lille, spændende og præcis. Det er virkelig værd at læse, hvad Peter Levine skriver. Han skuffer ikke, men drager læseren ind i meget interessante overvejelser i hans praksis på et højt fagligt niveau og med spændende referencer til højaktuelt stof.

Bogen spænder meget bredt, og traumer skæres en hel del over en kam, for eksempel i forhold til klientens alder og arten af traumet, som jo både for den mentale hukommelse og det som kroppen husker må være meget forskellig, da en klient jo både psykisk og fysisk kan være forskelligt udviklet og et traume kan sætte sig meget forskellige spor. Det er man ikke i tvivl om at Peter Levine ved alt om, når man kigger på hans case studier, men bogen her kommer måske ikke så grundigt omkring at beskrive disse forskelle. Ikke desto mindre belyser bogen således både åbenlyse traumatiske symptomer som i tilfældet med soldaten, men også de mere skjulte for det umiddelbare øje, som i tilfældet med drengen, der var født ved kejsersnit.

Den måde traumer eksponeres og behandles på i nutidige terapiformer diskuteres, ligesom de komplikationer der kan være ved det ,og mange spidsfindige emner tages op lige til sidst i bogen. For eksempel spørgsmålet om, hvis der udvikles en medicin, der kan slette hukommelsesspor, vil vi så egentlig være interesseret i at tage den, da vi anvender vores hukommelse, også traumatiske til bedre at kunne navigere i nutid og fremtid. Eller spørgsmålet om mennesker og dyr nogle gange handler instinktivt på baggrund af overleveringer af traumer gennem generationer.

Bogen er bestemt værd at læse for psykoterapeuter, psykologer, læger og andre med interesse i psykoterapi og traumer.

Gitte Sander