susan m johnson

Tilknytningsteorien i aktion

Emotionsfokuseret terapi for enkeltpersoner, par og familier

Susan M. Johnson

342 sider

Forlaget Mindspace

2019

 Susan Johnson er professor i psykologi og en af verdens mest anerkendte parterapeuter, som arbejder på et forskningsbaseret grundlag med emotionsfokuseret terapi for primært par, individer og familier.

Hendes bog ”Hold mig”, som henvendte sig primært til par, er tidligere udkommet på dansk, og nu kom så denne nyoversatte udgivelse, som primært henvendt til psykoterapeuter, der arbejder med metoderne i praksis.

Forfatteren har en kæmpe viden om tilknytningsteori og forskning, som gennemgås detaljeret. Det sker med emotionsfokuserede briller på og ud fra den grundpræmis at mennesket har et tilknytningsbehov og brug for at føle en emotionel forbindelse til andre signifikante mennesker. Dette danner grundlag for en præsentation af de terapeutiske teknikker og metoder, som kan medvirke til at skabe en terapeutiske forandring.

Det specielle ved metoden til forskel fra mange andre psykoterapeutiske referencerammer, er at man går ind og arbejder målrettet med de emotioner, der knytter sig til klienternes oplevelser, hvor mange andre moderne metoder gør mere ud af kognitive mentale processer.

Der er bud på terapeutiske interventioner, som er velunderbygget i forhold til for eksempel at behandle angst og depression. Men metoder kan anvendes ikke blot i den terapeutiske relation, men også direkte i klienternes primære relationer, i arbejdet med par og familier.

De centrale begreber uddybes og illustreres af relevante og letforståelige case-eksempler. Metoden tilbyder ikke blot et quick-fix af en hurtig måde at blive symptomfri på, men vil gerne tage fat om ondets rod og give klienterne en ny erfaring af at kunne navigere på nye måder, når umiddelbare emotionelle reaktioner giver anledning til ubevidste strategier, der spænder ben for en positiv udvikling. Herved kan selvbilledet forandres og der kan åbnes op for ny handlemåder, som udvikler måden at relatere til andre på.

Der er forskellige øvelser, interessante test og reflektionsspørgsmål til hvert kapitel og en spændende litteraturliste.

Der er tale om en super spændende bog for par- og familieterapeuter, men også for læger, psykologer og psykoterapeuter generelt, samt for andre i tilstødende erhverv, der interesserer sig for tilknytningsteori.

Indholdet er kompakt og mange vil nok finde bogen tung at læse, den kræver både en vis faglig baggrund for at forstå indholdet og motivation. Men interesserer man sig seriøst for psykoterapi, er bogen i mine øjne et must-read, da de tilknytningsbaserede emotioner aldrig vil kunne ignoreres i en terapeutisk klinik uden fatale konsekvenser for terapien.

Susan Johnson er en super dygtig terapeut og forsker, som virkelig har gjort sig nogle vægtige erfaringer, som hun dygtigt får beskrevet, på en måde så de virkelig er værd at sætte sig ind i.

Gitte Sander