sjælens længsel

Sjælens længsel

Om at finde sig selv uden at føle sig forkert

Lars Sørensen

 

277 sider

Dansk Psykologisk Forlag

Udgivet: 2016

Anmeldt på Bogvægten.dk af Gitte Sander


Psykolog Lars Sørensen skriver exceptionelt spændende, tydelige og tankevækkende bøger, hvilket gør at forventningerne er skruet i vejret, når man får en ny bog fra ham i hænderne.

De tidligere udgivelser var ’Smertegrænsen’ og ’Skam’, denne gang kalder han bogen ’Sjælens længsel’, en meget ambitiøs og dyb titel.

Titlen lyder ikke umiddelbart som en fagbog, da beskrivelser af selveste sjælen ikke ligefrem står først for i psykologisk litteratur, men på bagsiden omtales bogen alligevel som en fagbog og bogens målgruppe nævnes som; fagpersoner, behandlere, pædagoger, forældre og andre, der interesserer sig for menneskelig udvikling.

Lars Sørensen har med bogen gerne villet pege på noget der rækker ud over de sygdomsorienterede referencerammer og ind i en ressourceorienteret helhedsforståelse, hvor man for eksempel kan hævde at bag enhver udviklet overlevelsesstrategi ligger der en sund naturlig længsel. Modigt at kalde det sjælens længsel.

Bogens indhold er først og fremmest en gennemgang af personlighedsmæssige karakterstrukturer. Forfatteren har lavet sin egen opdeling knyttet an til barnets udviklingsfaser og de livstemaer, der knytter sig til hver enkelt udviklingsfase, indenfor kategorierne; eksistens, behov, autonomi, vilje, kærlighed/seksualitet m.m.

Forfatteren viser hvordan hver enkelt karakterstruktur hører sammen med den voksne persons tilegnede overlevelsesstrategier, og der gives eksempler på hvordan dette kan vise sig i klientens drømme, verbale og fysiske udtryk, og eksempler på hvordan man kan tilgå at skabe en personlig udvikling på baggrund heraf.

Store dele af indholdet læner sig overraskende nok op af og har taget stilling til Bodynamics kategoriseringer, som var moderne for årtier siden, og her viser sig stadig interessante. Men samtidigt bliver det også nogle gange lidt kedsommeligt, hvis man kender til disse i forvejen..

Men de beskrevne eksempler og nuanceringer er spændende og bliver levende for en som læser, og der tilføres noget nyt til det velkendte og nutidige referencer drages ind.

Det er altid værd at læse en bog af Lars Sørensen, da han er dygtig og giver stof til refleksion. Jeg kom bare nogle gange i tvivl om, hvor han ville hen med bogen. I sig selv er det jo for eksempel lidt et paradoks at modsvare sygdomskategoriseringer med kategoriseringer. Men det bliver interessant, fordi forfatteren har genkendt det paradoksale, både på mikro- og makroniveau.

Måske skulle bogen skulle have heddet noget andet, eller det skulle have stået skarpere mejslet, hvad der egentlig menes med at disse kategorier har med sjælens længsel at gøre.

”Om at finde sig selv uden at føle sig forkert” er undertitlen, og på en måde sidder jeg med en fornemmelse af bogen her ikke helt har fundet sig selv eller taget sig selv og sit eget ærinde alvorligt nok. Der henvises til mange gode pointer, som fx dynamisk udvikling i relationer og en krop-psyke-helhed, og samtidigt kommer kategorierne til at virke lidt fragmenterende og individualiserende, selvom man aner hvordan disse strukturer reflekteres ud i omverdenen og genspejles som genkendelige basale temaer i menneskers liv. Man får fornemmelsen af at forfatteren i praksis går planken ud, men ikke helt i denne bog har sat sig for at beskrive sine egne erfaringer.

Bogen vil egne sig som sideløbende litteratur, fx på terapeutiske uddannelser, og beskriver noget velkendt på en anden måde og har i mine øjne sin styrke i at eksemplificere og beskrive følelsesmæssige reaktioner, fysiske fremtoninger og kropslige reaktioner samt dybe eksistentielle livstemaer.

Gitte Sander