parterapi dansk psykoterapeutforening Gitte Sander

En væsentlig mulighed for en dybere relation

 – I psykoterapi med parforhold

En dybere relation er noget, som par nogle gange længes efter.

Denne artikel er skrevet af Sussi Hollensted, Dansk Psykoterapeutforening, april 2012

– Parterapi er vigtigt, fordi parforholdet betyder rigtig meget for os i dag. Ikke som en nødvendig økonomisk foranstaltning, vi er afhængige af, men nærmere som en støtte og en personlig udviklingsmulighed. Det siger parterapeut Gitte Sander fra sin praksis på Fyn, hvor hun i mange år har arbejdet med parterapi.

Faser i parforholdet

Ifølge hende er det, der kendetegner et parforhold, at man kan tale om, at parterne efter at have mødt hinanden går igennem en tiltræknings- og forelskelsesfase. Gitte Sander forklarer, at disse to faser højest varer optil 27 måneder, hvorefter der kommer en fase, hvor illusionerne brister, og man begynder at se mere realistisk på sin partner. Så begynder magtkampene, og man begynder at bruge de overlevelsesstrategier, man etablerede i sin barndom, når tingene blev udfordrende. Kommer vi dog igennem magtkampene på en konstruktiv måde, åbnes der op for en dybere form for kærlighed og forståelse af hinanden.

-Jeg tror, det er meningen at vi skal være i et forhold. Det er vores biologiske arv. Den nære relation bevirker nemlig, at vi – så at sige – kan blive os selv, siger Gitte Sander.

Parterapi metode

Som psykoterapeut arbejder Gitte Sander med Imago terapi. Her mener man, at valget af partner ikke er tilfældigt, og at man derfor ubevidst finder sammen med en partner, der har sår på det samme udviklingstrin i barndommen, som en selv. Det vil betyde, at partneren har nogle træk, der er negative for os. Træk, som man senere vil blive udfordret af. Men når man er forelsket, kan man ikke se de træk. I magtkamp fasen dukker de så op og vil være en invitation til vækst.

-Vi gerne vil have afsluttet barndommen med de sår vi har med os, det vi ikke kunne finde ud af og de negative oplevelser. Og her kan vores partner udfordre os, så vi kan udvikle os og samtidig få et dybere parforhold, siger Gitte Sander.

 

Hvorfor kommer parret i terapi? 

Rigtig mange par kommer med følger efter utroskab eller tvivl om, man skal bibeholde forholdet eller lade sig skille. Typisk er også problemer med jalousi, problemer med voldsomme episoder med verbal eller fysisk vold og trusler, eller seksuelle problemer. Derudover er det meget forskelligt, hvorfor parrene kommer, og årsagerne kan være alt lige fra, at man oplever, at man er gledet væk fra hinanden til, at man f.eks. er uenige om dagligdagsting som børneopdragelse osv.

Hvilken teori anvender du i arbejdet med parterapi?

-Jeg arbejder primært med Imago terapi, men bruger også min baggrund indenfor psykoanalytisk psykoterapi, gestaltterapi og kropsterapi, fortæller Gitte Sander.

 

Hvordan ser et parterapi forløb ud?

Parterapiforløbet starter altid med en samtale, hvor Gitte Sander hører om, hvilke problemer parret har og vurderer, om hun kan hjælpe dem.

– Her får de også en smagsprøve på, hvem jeg er, og hvordan jeg arbejder, fortæller Gitte Sander.

Beslutter parret at gå i psykoterapi hos Gitte Sander, er det meget forskelligt, hvordan et forløb ser ud. Mange par vil komme en 6-12 gange, hvor de i starten kommer hver uge eller hver fjortende dag. Men Gitte Sander har også par, der fortsætter med at komme i årevis, som et personligt udviklingsforløb. De kommer typisk en gang om måneden.

En typisk parterapi session

Sessionen starter med en lille fokusering, og derefter en værdsættelsen af ens partner. Derefter arbejder parret med de frustrationer, som de har på hinanden. Hver gang den ene part har udtrykt en frustration, skal den anden lave en spejling. Det vil sige, at man gentager, hvad ens partner har sagt.

– Det gør vi for, at den fortællende part oplever, at de bliver hørt. Det har også nogle psykologiske bi-gevinster. Er der f.eks. tale om utroskab er det meget vigtigt for, at såret kan hele, at man føler, at man er blevet hørt, understreger Gitte Sander.

Sådan fortsætter parret til, at den ene part har givet udtryk for alle sine frustrationer. Derefter skal den lyttende part give udtryk for, hvad han eller hun godt kan forstå.

-Ofte udtrykker vi det, vi ikke forstår, og det skaber tit skænderier. Ved at udtrykke, det vi forstår, får vi derimod udtrykt empati ved for en kort stund at leve os ind i f.eks. den andens smerte – og det er rigtig vigtigt for processen, mener Gitte Sander.

Derefter spørger hun den fortællende part om denne kender til problemstillingen fra tidligere i livet og slutteligt skal den fortællende part også give udtryk for, hvad de længes efter hos deres partner.

Derefter begynder arbejdet med den lyttende part. Her skal de nemlig fortælle om, hvad der berørt dem i fortællingen, og hvad der har været det sværeste for dem at lægge øre til. Sådan skal begge parter arbejder med deres frustrationer.

Ned i tempo, en ting af gangen og understøtte ressoucerne

-Processen i det her arbejde går meget langsomt. Vi tager kun en frustration ad gang – og det er vigtigt, for ellers har man en tendens til at blande frustrationerne sammen. Og samtidig med arbejde med frustrationer skruer vi også op for de positive sider i forholdet. Får når man går i gang med at arbejde med frustrationer, kan man nemlig godt drukne i dem. Men ofte er der faktisk 80 procent i parforholdet, der fungerer, så derfor er det vigtigt, at vi får lavet nogle visioner og positive oplevelser sammen, understreger Gitte Sander.

 

Hvad er vigtigt i arbejdet med parterapi?

Noget af det, Gitte Sander lægger meget vægt på i sit arbejde med klienter er med en stram struktur at få skabt tryghed for begge parter og sikre, at de begge får udtrykt sig lige meget. Derved vil hun forhindre, at der i terapi sker det samme, som der sker derhjemme med f.eks. drama, kulde osv.

-I terapi får man jo virkelig præsenteret de hjemlige mønstre, og for at man kan fange dem og kunne vise, hvad parret kan gøre anderledes, så er det vigtigt med en stram struktur, forklarer Gitte Sander.

 

Hvor er udfordringen typisk for klienterne?

-Der kan være mange forskellige udfordringer for klienterne. En meget typisk udfordring er at stoppe med at kritisere og bebrejde den anden. En anden udfordring kan være at gå imod sine egne impulser. Det vil sige at trække dig lidt tilbage, hvor du har lyst til at fare i flæsket på din partner, eller gå lidt mere frem og åbne dig, hvis du typisk trækker dig tilbage fra din partner. En tredje udfordring kan være at lære at udtrykke, hvordan du værdsætter din partner og udtrykke din forståelse og indlevelse i ord, fortæller Gitte Sander.

 

Hvad kan man få ud af at gå i parterapi?

Gitte Sander mener, at man ved at gå i parterapi kan få større indsigt i sit eget liv og få en større bevidsthed om egne overlevelsesstrategier og forsvarsmekanismer.

-Og sidst men ikke mindst kan man få adgang til en række redskaber, der faktisk hjælper en i alle relationer. Fordi: Det du kan i dit parforhold, det kan du ALLE steder, smiler Gitte Sander.

Når man får løst op for sine frustrationerne, kan man ifølge Gitte Sander begynde at lære hinanden at kende på en ny og dybere måde. Når det sker i et parforhold, kan man få et helt nyt liv ud af det. Man opdager og interesserer sig for hinanden på en ny måde.

-Som sagt handler det jo om at få bearbejdet de sår, man har fra barndommen, så vi kan opføre os som voksne i vores parforhold. Det er jo sådan, at vi regredierer, når vi bliver frustreret over noget i vores tætte relationer. Det vil sige, at vi uden at tænke over det griber til de overlevelsesstrategier, som vi lærte som børn. Man kan sige, at det er barnet indeni os, der prøver at få noget af vores partner, som vi skulle have haft af vores forældre. Det skaber en masse problemer i forholdet, og derfor skal vi nå derhen, hvor vi selv kan passe på vores indre barn, siger Gitte Sander.

 

Hvad skal man kunne som psykoterapeut for at arbejde med parterapi?

Her mener Gitte Sander, at det er helt centralt at kunne holde den stramme stramme struktur i psykoterapien, så parrets negative mønstre ikke fortsætter i psykoterapien. Derfor mener hun også, at psykoterapeuten skal have en specialuddannelse i parterapi for at få det til at lykkedes.

-Og så skal man selvfølgelig også selv have været i parterapi, så man har prøvet processerne på egen krop, understreger Gitte Sander.

 

Hvordan ser det ud med danskerne og parforhold?

Jeg synes, danskerne er rigtig gode til parforhold, og jeg synes faktisk, at de er i stand til at udvikle sig i deres forhold og investere store personlige ressourcer i dem.

 

Flere og flere lever alene og er ikke i et forhold. Hvordan tolker du det? 

Gitte Sander tror både, at det skyldes, at muligheden er der rent økonomisk, men selvfølgelig også at nogle giver op på at leve i parforhold. Her tror hun især, at man kan sige, at det kan være rigtig svært at leve i parforhold for dem, som ingen rollemodeller har haft, dvs. der hvor ens forældre har valgt at blive skilt. Omvendt er der mange af de unge, hvis forældre blev skilt, da de var børn, som netop vælger parterapi, fordi de VIL et forhold.

-Det, jeg synes er spændende, er de mennesker, der ser muligheden for at udvikle sig ind i relationerne. Som sagt mener jeg, at vi er skabt til nære relationer, og at det er en kæmpe udviklingsmulighed for os – så hvis vi derfor isolerer os fuldstændigt hver især, så vil der være noget væsentligt, der dør hen i den enkelte, slutter Gitte Sander.

Faktaboks om Gitte Sander: Psykoterapeut MPF med 5 års uddannelse i organisk psykoterapi, er uddannet i psykoanalytisk og kognitiv psykoterapi, samt certificeret Imago Parterapeut og certificeret Imago Workshop Presenter for par, samt certificeret Workshop Presenter for individuelle i gruppe. Har arbejdet med psykoterapi siden 1996 og har siden 2004 haft fuldtids privat praksis med parterapi og individuel terapi samt kurser, foredrag og supervision. Har i 2012 udgivet bog om parforholdets psykologi. Læs mere på www.gittesander.dk

Artiklen blev bragt på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside, april 2012

Kontakt Gitte Sander direkte, hvis du har spørgsmål om parterapi