Monogami begær lyst til sex Gitte Sander

Vi vil stadig gerne være den eneste ene – om monogami i langvarige parforhold.