mindfulness baseret kognitiv terapi mod depression

Mindfulness baseret kognitiv terapi mod depression

Zindel V. Segal, J. Mark G. Williams og John D. Teasdale

520 sider

Hans Reitzels Forlag

Udgivet på dansk 2014

Anmeldt på Bogvægten.dk af Gitte Sander

Denne fyldige bog er primært en manual for behandlere i mindfulness-baseret kognitiv terapi MBKT.

Den er en detaljeret manual og hands-on praktisk indføring i udførelse af et 8 ugers mindfulness program, som tager afsæt i Jon Kabbat Zinns mindfulness-baserede stress reduktionsprogram, MBSR. Men bevæger sig videre ud af en vej, hvor dette kobles op med forebyggelse af tilbagefald af depressioner med et tilsnit af kognitiv terapi.

Først fortæller forfatterne den interessante historie om, hvordan det gik for sig, da den kognitive terapiretning tog mindfulness til sig. Bogen bevæger sig grundigt igennem forfatternes årelange erfaringsgrundlag i at bruge disse metoder i MBKT med deprimerede, hvorved bogen beskriver de omfattende erfaringer med netop denne målgruppe.

Den afdækker store dele af forskningen på området og beskriver detaljeret, hvilke metoder, forfatterne har anvendt og med hvilket resultat.

Forfatterne deler generøst ud af deres erfaringer med at have mindfulnesshold med deprimerede, målrettet mod at forhindre tilbagefald af depression, hvilket de har held med.

Der præsenteres en lang række dokumentation og forskningsresultater på området og det er tydeligt hvor forfatterne kommer fra, er startet og er nået til.

I tillæg til bogens indhold medfølger adgang til deres anvendte hand-outs og lydfiler fra kurset.

For enhver meditationsinstruktør vil det være spændende at læse de udførligt beskrevne eksempler på hvordan forfatterne griber læring og direkte instruktion af deltagerne pædagogisk an på deres rejse gennem disse mindfulness hold.

Derudover er det interessant at læse om forfatternes psykoedukative tilgang, som er dybt funderet i en kognitiv referenceramme, og hvordan de for eksempel metodestringent griber depressive tanker an i deres brug af mindfulness.

Uanset om man er tilhænger af manualbaserede tilgange til psykiske lidelser eller ej, må man tage hatten af for den metodiske tilgang til emnet og få dyb respekt for den grundige og ærlige beskrivelse, der lægges for dagen.

Man kan diskutere om bogens titel er dækkende, da man i mine øjne kan stille spørgsmålstegn ved, om der er tale om terapi, når man afholder et manualbaseret forløb med en stor gruppe mennesker og primært lærer dem at praktisere mindfulness-teknikker, samt underviser i kognitive metoder.

Alt andet lige er bogen anbefalelsesværdig og inspirerende, men selvom det er trættende at der bliver brugt så meget plads på at påpege dette i starten af bogen, må man give dem medhold i:

At bruge indholdet af denne bog i forhold til deprimerede, forudsætter at udøveren både har en årelang meditationserfaring selv samt en solid sundhedsfaglig og psykiatrisk uddannelsesbaggrund. Men enhver meditationsinstruktør vil finde bogen spændende og det samme vil klinikere, studerende og forskere på området.

Gitte Sander