Tlf. 5132 1049mail@gittesander.dk
Langdistance forhold

Tips til at få langdistance forhold til at fungere

Tips til at få langdistance forhold til at fungere

Jeg føler med langdistance forhold, – nok fordi jeg har været der selv og oplevet de udfordringer, der kan være i det. Det, der i princippet lyder enkelt, kan udvikle sig til en slagmark af reaktioner, mistillid og utryghed.

Folk, der lever i et parforhold på langdistance står i nogle særlige udfordringer. Ofte skyldes distancen arbejdet, men man også have mødt og forelsket sig i en, der bor langt væk, eller en af parterne kan senere i forholdet ønske at udleve en personlig drøm, som indbefatter at man bor langt fra hinanden.

I forelskelsesfasen giver det sjældent problemer at leve langt fra hinanden, tværtimod kan det endda være med til at forlænge forelskelsesfasen, at man ikke ses så tit. Det hænger sammen med at vi, når vi forelsker os, bygger vi en række illusioner op omkring den, vi er forelsket i, samt opbygger en masse håb og drømme om hvad vi vil kunne udrette sammen med den person. Disse forestillinger har rig mulighed for at blomstre, sålænge vi ikke oplever den andens sure sokker eller sure opstød i hverdagen, vores forestillinger og drømme har mere frit spil, så længe vi ikke konfronteres med hverdagens realiteter.

Dertil kommer, at for nogle par passer det begge rigtig godt, at der er en vis distance. Det ser man også hos par, der fx opretholder en langdistance affære gennem mange år, der kan være noget i ’set-uppet’, der passer begge parter vældig godt. Hvilket kan hænge sammen med en aktuel livssituation, man står i, for eksempel at man måske ikke er helt færdig med et andet forhold og parat til at indgå i et nyt. Men det kan også være baseret på ens opvækst og personlighedsstruktur. Nogle eksempler på dette kan være: Hvis man for eksempel har svært ved at knytte sig tæt eller har tendens til at blive overvældet eller usikker, hvis kontakten bliver for tæt. Der kan også være tale om, at man har et ubevidst ønske om at genspille en tidligere ( måske traumatisk) oplevelse af, at elske en, man ikke kan nå eller som er utilstedeværende eller utilgængelig, eller det kan ganske enkelt være den måde, man bedst mærker kærlighed på, hvis det er en distanceret form for kontakt/samliv, der er mest velkendt.

På et eller andet tidspunkt vil mange, der lever i et langdistance forhold dog opleve udfordringer. Mange af udfordringerne hænger som regel sammen med, at det kan være svært at indgyde hinanden den tryghed og tillid, som er basal i et parforhold, for at forholdet kan trives. Det er derfor rigtig vigtigt, hvis man lever adskilt og distanceret at gøre noget særligt for at give hinanden tryghed i relationen.

En anden udfordring, der kan opstå, er hvis der opstår konflikter, som gør at parret mister deres responsivitet i forhold til hinanden. Responsivitet er den måde vi reagerer, når vores partner viser tegn på tilknytning eller behov for omsorg i svære situationer og lignende. Vores responsivitet er afgørende for om vi kan møde vores partner på en god måde. Når man relaterer på langdistance via sms, mail, Skype osv. skal der ikke så meget til før misforståelser kan opstå, da vores egne skrækfantasier hurtigt kan komme til at fylde mere og komme i forgrunden, imens det humør partneren rent faktisk er i, og de tanker og følelser, partneren rent faktisk har i den anden ende af kommunikationen, måske er ganske anderledes, end man tror ud fra det man for eksempel læser ind i noget, der er skrevet til en.

Eksempler:
For eksempel hvis en mand oplever, at hans partner sidder langt væk i et andet land og han ser hende sidde på Skype sidde brun og lækker på en sandstrand sammen med en masse mennesker, og han ved, at hun tidligere har haft problemer med at kontrollere sine impulser, bliver han måske usikker og bange for, om hun nu drikker sig fuld og er ham utro, ligesom hun før har været. Imidlertid vil han ikke gå ind i det følelsesmæssige, fordi det kan ødelægge hendes glæde. Så han bliver mere afstandtagende og harsk i tonen, og det er svært for hende at tolke ham, fordi hun har ikke hørt hans ægte følelser, men fornemmer blot at der er noget galt. Hun har ham ikke lige ved siden af og ser ikke på samme måde hans kropssprog og tonefald udover i de ti minutter, de taler sammen, og det forekommer hende, at han er irritabel og afstandtagende overfor hende, og hun bliver så irriteret over, at han ikke kan glæde sig på hendes vegne.

Et andet eksempel er, hvis en mand er i trist humør og skriver en besked til sin kone for at få lidt kontakt – og hun svarer første omgang ikke, da hun sidder midt i en samtale, hvilket han imidlertid ikke er klar over, og han tolker det som at han er betydningsløs og at hun er blevet ligeglad med ham og ikke elsker ham længere. Derfor skriver han endnu en besked, som er let kritisk og bebrejdende i et sarkastisk tonefald, om at hun kan da også bare lade være med at svare, kold som hun er. Hun har travlt og er på vej til at hente børnene, da hun ser beskedden, føler sig angrebet og svarer kort for hovedet, at hun har altså børn nok i forvejen. Inden de ser sig for har de et skriftligt skænderi kørende, og reagerer begge kraftigt. Om aftenen er de begge trætte og har ikke rigtig energi til at tale sammen om det på Skype, da det er femte gang det sker og det går altid i hårknude og bliver sjældent løst, når de forsøger.

Sådanne misforståelser kan hurtigt forekomme på langdistancen. Sådanne episoder ville med held hurtigt og effektivt løses ved at parret fx mødes efter arbejdstid og ser hinanden i øjnene, giver et knus og en reparerende handling eller et udsagn, der forsikrer parterne om hinandens kærlighed og at mankan føle sig tryg. Imens det kræver mere af begge, hvis der går en måned før parret ser hinanden igen.

Når vi er tæt på hinanden har vi et meget bedre grundlag for at vurdere den andens sindstilstand, vi er skabt til – både bevidst og ubevidst – at bedømme den andens kropssprog, blik, ansigtsudtryk, stemmeføring, tonefald osv., og vi er i parforholdet i høj grad påvirkelige af disse faktorer. Par, der trives godt sammen, gør ubevidst mange ting, hver eneste dag, for at berolige den anden og reparere små misforståelser. Ikke blot i det, de siger til hinanden, men i lige så betydningsfuld grad i de blikke de sender, små berøringer og kropslige tilpasninger, hvor de spejler hinanden og viser, at ’de er med’ i det, den anden udtrykker, mentalt og følelsesmæssigt. Dette skal man gøre mere for, hvis man er på langdistancen, for at der ikke opstår misforståelser. Det bliver vigtigere at udtrykke sig verbalt i ord, specielt om sine følelser, og det bliver vigtigt at bilægge konflikter til man ses igen.

Hvordan får man et parforhold til at fungere under præmisser, hvor begge parter har krævende jobs og bor i hvert deres land eller i hver sin ende af landet?

De fleste, der får det til at fungere, holder en meget tæt kontakt via telefon og online video, dvs. de taler dagligt sammen og er særligt opmærksomme på at det kræver lidt mere, dvs. at de viser på alle mulige andre måder, at de førsteprioriterer deres partner. Hvilket man kan gøre ved fx. at påskønne hinanden og sende søde SMS’er, ved at svare så snart man har tid til det, eller ved at være der, hvis det virkelig brænder på og den anden følelsesmæssigt står i en knibe og har brug for en.
Det bliver særligt vigtigt at gøre noget for trygheden i parforholdet og vise via sin responsivitet overfor den anden, at man er mentalt og følelsesmæssigt tilstede for den anden, fordi man ikke fysisk er ved siden af hinanden og kan med sit blik, kropssprog, berøring, stemmeføring og tonefald vise sin tilstedeværelse.

11 gode råd til par, der  lever adskilt

 1. Holde en tæt følelsesmæssig kontakt, dvs. sende små beskeder og erkendtligheder og på den måde vise, at man har den anden i sine tanker.
 2. Undgå at begynde at diskutere eller komme i konflikt på mail/SMS eller online video, men vente med at tage konflikter op til man er face-to-face, fordi der sker for mange misforståelser på SMS og mail, konflikter har tendens til at eskalere hvis man tager dem op på skrift.
 3. Når parret ses er det vigtigt at gøre noget særligt, give tid, rum og plads til at ”lande” i relationen og indse at begge parter (og børnene) i et langdistanceforhold har brug for tid, når man mødes, for at omstille sig til, at nu er vi et par/ en familie igen.
 4. Det er godt at gøre noget for at gen-romantisere forholdet, når man ses, dvs. gøre noget særligt for “at vi to har tid sammen kun for os selv”, hvis børn eller arbejde tager meget tid.
 5. Det er også vigtigt at gøre kedelige, hverdagsagtige ting sammen. Det er i de almindelige dagligdags ting som indretning af bolig, indkøb, rengøring, havearbejde vi også kommer til at føle, at vi har noget fælles sammen, er sammen om tingene. Derfor kan det være vigtigt, når man re-connecter også at gøre disse almindelige ting sammen fremfor at køre videre i “Du gør dit og jeg gør mit”-spor.
 6. Det kan også være vigtigt at holde andre slags rammer, for eksempel hævdholde traditioner og ritualer i det liv, man nu engang lever. Dvs. at vi for eksempel altid lige har kontakt i løbet af dagen, eller at vi siger altid god morgen og kl. 22 siger vi godnat og en gang om ugen snakker vi i en time eller to osv. At vi aldrig svigter hinanden i julen, påsken og sommerferien, eksempelvis.
 7. Et særligt fokus på afskeder og genforeninger er klogt, for det er særligt der, det er ekstra sårbart.
 8. Forudsigelighed gør meget. Forudsigelighed kan skabes ved god planlægning i kalenderen. De fleste kan klare at vente, hvis man ved hvornår man skal ses igen eller være i kontakt. I særligt travle perioder er det godt at være forberedt og vide, hvornår man kan forvente tilgængelighed igen.
 9. Vær der for din partner, når han/hun har brug for det. Det er særligt i pressede eller svære situationer, man virkelig har brug for at vide, at man kan regne med sin partner, at partneren vil være der for en. Så hvis din partner står i problemer til halsen, er det der, du kan vise, at du er der for ham/hende.
 10. To vigtige spørgsmål hver eneste dag at stille, eventuelt på telefon eller SMS er: “Hvordan har du det?” Og “Hvad har været det vigtigste for dig (som du har lavet eller der er sket) i dag?” Disse spørgsmål/svar hjælper til at bevare fornemmelsen af at være deltagende i hinandens indre liv, at have en intim og fortolig relation, samt gør sig betydningsfulde for hinanden.
 11. Troskab. Vær opmærksom på, at det er naturligt at kigge efter eller blive tiltrukket af andre, hvad enten man bor sammen eller hver for sig. Hvis man bliver usikker på hinanden af at være på distance, hjælper det at dele med sin partner, hvad der foregår i livet, at vedblive at være åben omkring sociale og kollegiale relationer, samtidigt med at man holder grænsen overfor fristelser. Det hjælper også at involvere hinanden i sociale og kollegiale sammenhænge, gøre noget for at tage del i hinandens sociale sammenhænge, så man kender de mennesker der omtales og måske har mødt dem ,så man kan fornemme sin partneren og vennerne/kollegerne i den kontekst, de mødes i.

Hvad kræver det af hinanden hver især, når man gerne vil leve på den måde?

Det kræver, hvis forholdet skal fortsætte over længere tid, at begge parter har en en basal god tryghedsfølelse og et grundlæggende stabilt tillidsfundament i sig selv. Man skal kunne udsætte sine behov, uden at blive angribende og anklagende overfor den anden, og man skal være ret god til at navigere i “adskillelser” og “genforeninger”, hvilket er evner, der basalt set grundlægges i de første år af vores liv. Det hjælper også, hvis man er god til at mentalisere, dvs. god til at sætte sig i den andens sted og forstå hvilken situation, den anden kan tænkes at stå i i sin aktuelle verden lige nu, den andens perspektiv, samtidigt med at man forstår sin egen mentale tilstand.

Nemmest er det, hvis der er noget i livet som langdistance-partnere, der passer begge parter godt og begge finder tilfredsstillelse ved at leve livet på den måde. Hvis begge fx har lidt svært ved for meget nærhed kan det passe begge meget fint at leve med mere afstand.

Det er ofte sådan, at det er lettere for den ene part at være på afstand, end det er for den anden part. Den, det er svært for og som udtrykker mest utilfredshed over afstanden har ofte en udfordring med ikke at blive kritiserende og bebrejdende, når vedkommende ikke ‘får kontakt nok’ og kan udvikle sig positivt ved at lære at blive ved med at bakke den anden op, selvom det følelsesmæssigt er hårde stunder at være adskilt. Og den, som det er lettest for har ofte en udfordring med at blive ved med at vise forståelse for og gøre en særlig indsats hen imod den andens behov for mere kontakt og huske og respektere, at det er nødvendigt at gå fremad og initiere kontakt for at holde relationen intakt.

Hvor ofte bør man se hinanden for at holde kærligheden i live?

Det kan man ikke sige noget generelt om, det kommer an på, om parret er gode til at være sammen, når de mødes og gode til at møde hinanden på et følelsesmæssigt plan og være sammen i det hele taget. Nogle par kan gå op og ned af hinanden dag ud og dag ind og ikke være i stand til at mødes på et følelsesmæssigt plan og tage kærlig omsorg for hinanden. Imens andre par finder hinanden igen hurtigt efter adskillelser og er gode til at holde kærligheden i live, når de er adskilt.
Det vigtigste er snarere hvordan man ses med hinanden end hvor ofte- og om man forstår at gøre en indsats for at investere i at holde kærligheden levende.

Hvor usædvanligt er det, at par lever på en adskilt måde?

Det er relativt usædvanligt, men bliver også mere og mere almindeligt, flere gør det end tidligere.

Mange mennesker har arbejde, som kræver at de pendler over store afstande og i perioder bor i forskellige landsdele eller forskellige lande. Det gælder ikke kun politikere, men også for eksempel virksomhedsledere, sælgere, ingeniører, film-, teater- og musikbranchen, soldater, sømænd, hjælpeorganisationsarbejdere osv. Plus at en del par i dag finder hinanden via datingsites og på den måde møder en partner, der bor langt væk.

Har du selv nogle tips og tricks?

Så skriv dem meget gerne herunder, så folk kan lade sig inspirere.

>> Læs interview med Gitte Sander på BT vedrørende langdistance parforhold…

>> Kontakt parterapeut Gitte Sander…

 

Gitte Sander

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.