hvad troskab kan lære os om parforhold

Hvad utroskab kan lære os om kærlighed

Esther Perel

343 sider

Gyldendal

2018

Anmeldt på Bogvægten.dk af Gitte Sander

Esther Perel er parterapeut med mere end 20 års erfaring som parterapeut i USA og internationalt.

Hendes bog ”Erotisk Intelligens” er også oversat til dansk, og nu ligger denne bog om utroskab så også tilgængelig for danskerne.

Vel cirka halvdelen af de par, der opsøger parterapi, kommer som følge af en eller anden form for utroskab i deres parforhold, så derfor er der rig mulighed for at fordybe sig i fænomenerne, når man arbejder som parterapeut. Og det må man sige at Esther Perel har gjort, fordybet sig i fænomenet.

Hun gør det ikke så meget ud fra en psykologisk vinkel, men nærmest som en antropolog, der udforsker fra et meget åbent, pragmatisk og diplomatisk ståsted. Hvilket nok har været med til at gøre, at hun får så brede erfaringer. For der er nærmest ikke det fænomen, Esther Perel ikke har mødt, og vi skal meget langt ud før vi mærker nogen form for fordømmelse fra hendes side.

Det er ikke bare par, der har det dårligt sammen, som er utro, påpeger forfatteren. Årsagerne til utroskab kan variere utroligt meget og det samme kan motivationen for utroskabet.

Hun mener utroskab skal ses i lyst af den kultur og det samfund, som parret er en del af, og beskriver hvordan både definitionerne af utroskab, samt opfattelsen af hvad man bør gøre i tilfælde af utroskab, ændrer sig i takt med at levevis, moral og forventninger ændrer sig.

Dette kan for eksempel vise sig ved at det i nogle kulturer nærmest forventes at en mand fx kan finde på at være utro, imens det i kulturer med et højt ideal om det romantiske parforhold er stærkt fordømt.

Det kan også vise sig ved det fænomen, at selvom man lever i et åbent forhold kan man stadig være utro, ved at bryde selv veldefinerede præcist opsatte regler og rammer for parforholdet.

Og der kan være kønsbaserede forskelle i opfattelsen af utroskab, hvilket for eksempel også ses i de typiske forskelle i lesbiske og bøssers forhold til utroskab.

Eller man kan se det i den måde, hvorpå hele utroskabsfeltet har ændret sig i takt med sociale medier og diverse apps, som giver nogle helt andre måder man kan være utro på og skjule hemmeligheder på for sin partner.

Typisk er det i dag, at hvert enkelt par og hvert enkelt menneske er pretty much overladt til sig selv og hinanden, når det gælder at sætte rammerne for et parforhold, da kultur og religion er mindre stålfast – og mange får det slet ikke italesat, inden de pludselig står i en suppedas. Denne suppedas er ofte præget af meget stærke følelser, som forfatteren så glimrende beskriver.

Forfatteren kommer ikke med nogle lette løsninger, men giver alligevel nogle enkelte gode tips med på vejen, om hvad man kan forvente sig. Det er klogt, fordi der er så mange forskellig cases og derfor også lige så mange forskellige måder, folk kan have brug for hjælp til at bearbejde den sorg, svigt, had, fortvivlelse, forvirring og alskens andre følelser, som der typisk er tale om.

De fleste kan finde et eksempel i denne bog, som de kan spejle sig selv i, hvis de har oplevet utroskab, fordi der er mildest taget mangfoldige case-eksempler. Derfor anbefaler jeg gerne bogen til personer, der har haft utroskab inde på livet.

Jeg kunne godt savne en mere nuanceret psykologisk forståelse for det, som der i de forskellige tilfælde er i spil, men det er jo ikke bogens ærinde. Og både fagpersoner og lægmand vil kunne få nye tanker og ny inspiration ud af at læse bogen.

Esther Perel skriver til gengæld i et meget levende og tilgængeligt sprog, det er underholdende læsning. For mit eget vedkommende holdt jeg mest af kapitlet om elskerinders roller, fordi det beskrives så sjældent, samt beskrivelserne af hvordan mænd kan spalte deres aggressioner væk fra deres hjertenskær ved at have sex med andre, hvilket ofte undervurderes eller fejltolkes.

Enjoy.

Gitte Sander