Hvad er Imago parterapi
Af Gitte Sander d. 20. august 2013
Imago Parterapi

Om Imago parterapi

Imago parterapi lærer par nye måder at kommunikere, forandre og fordybe parforholdet. Samt opnå nye indsigter om sig selv og sin partner.

Mange af os er blevet rigtig gode til at fungere på et ydre plan. Vi har måske et godt arbejde, hus, bil, rejser, men savner kontakt med vores dybere selv. Vi savner kærligheden og kontakten med vores partner, som vi kendte den, da vi var nyforelskede. Livfuldheden.

Gennem Imago-dialog træner parret blandt andet at blive bedre til at lytte. Som par betyder det meget virkelig at lytte til hinanden. Og lære hinanden at kende på et dybere plan. Vise hinanden og kærligheden respekt.

Når det ikke altid lykkes skyldes det bagved liggende emner og konflikter, der kan være brug for at komme til bunds i for at skabe en forandring til det bedre.

Imago parterapeuten giver hjælp til og faciliterer, at du kan få den relation, du har, til at blive den, du længes efter. En relation, hvor I hver især kan udvikle jer personligt i trygge rammer. Hjælp til at skabe konkrete processer imellem jer, men også hjælp gennem undervisning og vejledning.

Terapeuten hjælper primært gennem at facilitere samtaler og udviklingsforløb, der går i dybden.

Imago terapiens baggrund

Imago parterapi er også kaldet Imago relationsterapi eller Imago terapi. Det er en teori og metode, som hjælper par til at kommunikere og udvikle sig selv og parforholdet positivt.

Metoden er udviklet af Harville Hendrix, PhD, og Helen LaKelly Hunt, PhD, som har skrevet en række bøger om emnet.

Den første bog “Kærlighed og Samliv” er stadig en grundbog indenfor Imago.

Metoden udvikles til stadighed. Godt hjulpet af, at mange tusinde terapeuter i mere end 20 lande over hele verden samarbejder i organisationen Imago Relationships International.

Metoden blev taget til Danmark af Jette Simon, som var senior klinisk instruktør og uddannede Imago Terapeuter i Danmark. Hun har skrevet bogen “Imago – Kærlighedens terapi“.

Du kan finde flere anbefalede bøger om Imago parterapi på min bogliste.

Herunder også min egen bog, Grib Kærligheden som i høj grad er inspireret af og funderet på Imago terapi.

Hvad er Imago’et?

Imago’et er et indre ubevidst billede, vi har af en drømmepartner.

Imago’et dannes i løbet af opvæksten, som en collage af vigtige karakter egenskaber (både positive og negative) hos dine forældre. Og af den måde de viste kærlighed på og var i relationer på. – Med dig, med hinanden og med andre. Alle de oplevelser og erfaringer du har haft.

Hvis du ikke er vokset op sammen med dine forældre – så af de andre personer i din barndom, der drog omsorg for dig.

Dine erfaringer, de følelser og længsler, som du havde dengang, og de beslutninger du traf, danner grundlag for hvilken partner du senere vælger.

Du forelsker dig i dit “Imago-match”. En person der både positivt og negativt matcher det billede inde i dig, der er dannet af de oplevelser, du har haft gennem dit liv.

 

Forelskelse

Udgangspunktet er altså, at du bliver tiltrukket af og vælger præcis den partner, som du skal bruge for at udvikle dig personligt.

I forelskelsen udser du dig af alle mennesker en, der har de karaktertræk, som du elsker. Men som kan vise sig senere at blive udfordrende for dig. Fordi du igennem din partner og hans/hendes adfærd får trigget nogle af de sværeste temaer i dit liv. Noget af det sværeste og værste du ved.

Temaer som har tendens til at bringe dig i affekt og forsvar. Temaer som bringer dig lige lukt ud i dine overlevelses strategier. Og så er magtkampen sat ind.

 

Magtkamp

Når vi bruger vores overlevelsesstrategier, fordi vi føler os truede af hinanden, sker det som oftest på et fuldstændigt ubevidst og hjernemæssigt primitivt plan.

Vi kan indele vores måder at reagere på i fire grupper: Kamp, flugt, frys, underkastelse.

Mange kæmper med hinanden, når forelskelsesfasen er overstået. Det kan være direkte kamp; angreb, skænderier, vold. Men det kan også være at man fjerner sig mere og mere fra hinanden, lever tosporede separate liv. Andre igen laver et hieraki, underkaster sig hinanden.

Og nogle lader livet stivne indeni i sig, efterhånden som konflikterne tager til. eller over tid. – Og opgiver at oparbejde og genoplive en positiv udvikling i forholdet. Bliver i tvivl om hvad der skal til, når det der er prøvet hidtil, ikke lykkes.

Altsammen er en skam. For i din partner har du mødt et menneske, som kan lære dig meget af det, du har allermest brug for at lære. Og omvendt kan din partner lære meget af dig.

imago terapi gå over broen

Konflikter som vejen til udvikling

De konflikter I oplever med hinanden og inden i jer selv, er der en naturlig baggrund for.

Jeres problemer er ikke blot normale. De er ligefrem vigtige for at I kan komme videre med hinanden. På en ny vej henimod vækst, forbedringer og fordybelse i jeres forhold.

Ikke fordi at det er meningen, at konflikterne skal fortsætte, for det er det bestemt ikke. Men de er vigtige, fordi intensiteten viser hvilke tema’er der er brug for at tage fat i og grave dybere i.

Du og din partner har mulighed for at få helet jeres sår, hvis det lykkes at komme igennem konflikterne. I kan lære af dem og genfinde en positiv kontakt.

Alle konflikter rummer en positiv udviklingsmulighed.

Når du og din partner kan mødes på et dybere plan omkring de temaer, der skaber konflikt imellem jer, kan den voksne kærlighed mellem jer udfolde sig.

Forandring er muligt

I kan støtte og hjælpe hinanden med det, der er svært for jer hver især.

Ofte vil den ene part ønske at den anden forandrer sig på punkter, som kan virke umulige eller uoverskuelige. Fordi det er punkter som er svære at forandre sig på.

Men her ligger netop muligheden for en vigtig personlig udvikling. Og udfordringen er at få talt om det på en konstruktiv måde, forstå hinanden og lave en overskuelig handleplan som begge kan tilslutte sig.

Imago parterapi tilbyder en værktøjskasse, en udviklingsvej, en transformation.

I Imago parterapi gives strukturerede og målrettede værktøjer til at udvikle en god kommunikation og positiv udvikling i parforholdet. Samtidig med at terapien tilbyder en bevidstgørende proces for den enkelte.

I længerevarende fordybelsesprocesser kan Imago være en transformerende spirituel udviklingsvej.

Kunsten at elske og vise sin kærlighed

Ved at lære din partners tanker og følelsesliv bedre at kende, samt de reaktionsmønstre I bruger, kan du gennem din voksende forståelse og konkrete handlinger være med til at hjælpe din partner. Lige der hvor han/hun har brug for det.- Og samtidig kan du blive et mere helt menneske selv.

I kan arbejde med og følge op på drømme og visioner – sammen.

Du vil lære, hvordan du kan tale med din partner om det, der er svært. Finde forbindelsesleddet til den baggrund I har hver især. Og opdage hvor de væsentlige udviklingsmuligheder ligger , og hvad du kan gøre ved det. Sige farvel til uønsket adfærd og goddag til nye måder at være sammen på.

Arbejde med drømme for livet sammen og hvordan de kan føres ud i livet. – Og sideløbende arbejde med at løse det, der er svært og øge det, der er er godt.

Hvordan foregår et Imago parterapi forløb?

Ofte vil 6 – 12 gange være tilstrækkeligt til et godt udbytte, afhængig af situationen. Sessionerne varer 1 1/4 tm. Man kommer typisk med et interval på fra 1 gang/ugen – 1 gang/mdr., alt efter hvilken situation man står i.

Det er en rigtig god ide at kombinerer med at deltage i en parweekend. Eller få tilrettelagt ‘Intensives’. Det vil sige at I kommer 1 eller 2 dage for jer selv, hvor vi arbejder med et indhold, der er tilrettelagt med henblik på netop jeres situation og behov.

Imago anvendes i høj grad også til familier, singler og på arbejdspladsen.

Imago Relationships International er en international organisation. IRI har videreudviklet metoder, så Imago i dag også bruges også til familier, til singler, i udviklingsgrupper og i erhvervslivet i forhold til relationel kompetence-, konflikt- og stress håndtering.

Imago uddannelse

Hvis man gerne vil uddannes og certificeres indenfor Imago starter man med at tage en parweekend hos en certificeret Imago Work Shop Presenter.

Herefter kan man gå videre med uddannelse som Imago Parterapeut eller Imago Educator, supervisor og workshop presenter for par og singler.

I dag foregår uddannelsen i Danmark hos Dansk Imagocenter, hos John og Pia, som jeg i sin tid blev uddannet sammen med hos Jette Simon.

For at tage den kliniske træning og blive Certificeret Imago Terapeut kræves det at man opfylder en række adgangskrav. Først og fremmest skal man være uddannet enten Psykolog eller Psykoterapeut MPF.

Man certificeres af Imago Relationship International / Imago International Institute.

Spørgsmål?

Læs eventuelt en artikel med introduktion til Imago af Harville Hendrix, grundlæggeren af Imago terapi

Hvis du har spørgsmål er du iøvrigt velkommen til at kontakt mig direkte. Tlf. 45 5132 1049 eller mail@gittesander.dk.

Jeg er certificeret Imago terapeut og certificeret Imago Workshop Presenter for Couples & Singels fra IRI. Jeg har arbejdet intens med Imago i mange år, plus oversat meget materiale om Imago. Og skrevet en bog baseret på Imago.

Du kan læse meget mere om Imago i bogen Grib kærligheden – Parforholdets psykologi i praksis

Gitte Sander