det stille og rollge sted

Det stille og rolige sted

Amy Saltzman

232 sider

Forlaget Mindspace

2015

Anmeldt på Bogvægten.dk af Gitte Sander

Bogen er en introduktionsbog i det velafprøvede mindfulnessprogram MBSR – mindfulnessbaseret stressreduktion, som det kendes fra Jon Kabbat Zinn – nu bare for børn og unge. Formålet med bogen er ifølge undertitlen ”Et mindfulnessprogram til at lære børn og unge at dæmpe stress og vanskelige følelser”.

Forfatteren er læge, veluddannet og meget erfaren i MBSR og deler rigt ud af sine erfaringer. Bogen giver et grundigt indblik i hendes mangeårige brede erfaring på området.

Således får man, hvis man er en mindfulnessinstruktør, som gerne vil arbejde med børn eller unge, en meget håndgribelig og anvendelig indføring i, hvordan et otte-ugers program for grupper af børn og unge kan se ud, samt instrukser og redskaber, som man som facilitator kan bruge.

De øvelser, som i MBSR-programmet anvendes til voksne er udførligt beskrevne som de kan tilpasses til at udføres i børnehøjde og der hører audioguidede mindfulness-øvelser til bogen, hvilket også er direkte anvendeligt.

Dette gør bogen til et absolut must-read, hvis man interesserer sig for mindfulness for børn og unge. Og den er også god. Mange erfaringer er beskrevet og forskning er gennemgået, selvom forskningen endnu er sparsom vedrørende mindfulness på børne-området.

Amy Saltzmanns store engagement på området skinner tydeligt igennem og gør bogen absolut læseværdig. Der er dog to spørgsmål, der stadig står ubesvaret hen i mine tanker, når jeg klapper bogen sammen ved endt læsning.

Det ene er spørgsmålet om alle børn skal dæmpe stress og vanskelige følelser, og hvad der egentlig sker ved at invitere til denne løsning, hvis børnene fx lever under meget stressende eller ligefrem traumatiserende forhold.

Det andet er spørgsmålet om, hvad barnets fysiske og psykiske udvikling betyder i forhold til programmet. Et barn gennemgår jo en omfattende udvikling både på det kropslige, sansende, følelses- og tankemæssige plan igennem sin opvækst, et faktum som bogen forholder sig for sparsomt til. Der mangler i min optik tilstrækkelig differentiering.

Men anskaf den alligevel. Under alle omstændigheder vil udbredelsen af mindfulness for børn garanteret gøre mere godt end ondt, ikke mindst er det en vigtig bog i en tid, hvor teknologien nogle gange fylder mere end barnets naturlige scanning af sit eget indre og ydre levede liv.

Gitte Sander