Boganmeldelser
Af Gitte Sander d. 7. september 2020
boganmeldelser anbefaling bøger psykoterapi psykologi

Boganmeldelser og anbefalede bøger

På denne side kan du finde boganmeldelser af nogle af de bøger, som jeg særligt anbefaler indenfor diverse spændende emner indenfor psykoterapi og parterapi.

 

Ikke alle bøgerne har boganmeldelser.

Orange tekst indikerer link til boganmeldelser.

Min egen bog: Grib Kærligheden

Sander, Gitte (2012)
Grib kærligheden – parforholdets psykologi i praksis
Gyldendal

Her kan du også læse boganmeldelser af bogen

Psykoterapi

Grosz, Stephen (2014): Det granskede liv, Gyldendal

Allen, Jon G. (2014):
Mentalisering i tilknytningsrelationer,
Hans Reitzels Forlag

Arden, John (2010)

Rewire your brain, John Wiley And Sons Ltd

Stern, Daniel (2004):
Det nuværende øjeblik,
Hans Reitzels Forlag

Seal, Williams og Teasdale (2014):
Mindfulnessbaseret kognitiv terapi mod depression,
Hans Reitzels Forlag

Yalom, Irvin D (2018): Bevægende møder, Hans Reitzels Forlag

Levine, Peter A. (2017):
Traume og hukommelse,
Hans Reitzels Forlag

Boganmeldelser af særligt gode bøger om psyke og sind

Claesson, Bodil (2014):
Pigen der hoppede ud af sin krop – En bog om dissociation,
Hans Reizels Forlag

Heller, Laurence og Aline Lapierre (2014):
Udviklingstraumer,
Hans Reitzels Forlag

Sørensen, Lars (2018):
Selvglad,
Dansk Psykologisk Forlag

Sørensen, Lars (2016):
Sjælens længsel
,
Dansk Psykologisk Forlag

Gode bøger om kærlighed, parforhold og parterapi

Fischer, Helen (2010):
Why him? Why her? Finding and keeping everlasting love,
Henry Holt

Hostrup Hanne (1999):
Kærestebilleder – Parforhold og Udvikling, Hans Reitzels Forlag

Fredrickson, Barbara L. (2013):
Kærlighed,
Mindspace

Johnson, Sue (2014):
Hold mig,
Mindspace

Hanh, Thich Nhat (2007):
Teachings on Love,
Parralax Press

Atkinson, Brent J.(2005):
Emotional Intelligence in Couples Therapy. Advances from Neurobiology and the Science of Intimate Relationships,
Norton & Compagny

Hostrup, Hanne (2006):
Tæft, trit og retning,
Hans Reitzel

Johnson, Susan M. (2019):
Tilknytningsteorien i aktion,
Mindspace

Hanh, Thich Nhat (1997):
True love,
Shambhala Publications

Schnarch, David (2009):
Passionate Marriage, Keeping Love & Intimacy Alive in Comitted Relationships, Norton

Hostrup, Hanne (2015):
Vil du vide det, du ved,
Hans Reitzels Forlag

Jørgensen, Per Schultz (2016):
Broen til det andet menneske,
Kristelig Dagblads Forlag

Brubacher, Lorri (2018): Emotionsfokuseret parterapi trin for trin,
Mindspace

Vikkelsøe, Jytte (2017):
Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte,
Gyldendal

Dalai Lama (2005):
Giv kærlighed og få mere af den,
Ateria Books

Hostrup, Hanne (2017):
Parterapi på gestaltterapeutisk grundlag,
Hans Reitzels Forlag

Williamson, Marianne (1975):
Kærlighedens mirakel,
Borgen

Samoilow, Dimitrij Kielland (2019):
Kunsten at elske,
EC Edition

Gazan, Sissel-Jo (2006):
Sig ja – hvad præster ved om kærlighed,
Pretty Ink

Bøger om Imago Parterapi

Løbner, Helle (2006):
Berige eller bekrige – Hvor går dialogen hen?
Frydenlund

Melchior, Emilie (2009):
Parforholdet – Intimitet i hverdagen,
Frydenlund

Hendrix, Harville (1990):
Kærlighed og Samliv,
Borgen

Seidenfaden, Kirsten og Piet Draiby (2007):
Det levende parforhold – fra konflikt til nærvær,
TV2 Forlag

Hendrix, Harville (2006):
Kærlighedens Alkymi,
Borgen

Brown, Rick:
Imago Relationship Therapy: An Introduction to Theory and Practice,
John Wiley Press

Hendrix, Harville(1992):
Keeping the love you find,
Atria Books

Simon, Jette (2005):
Imago, kærlighedens terapi,
Dansk Psykologisk Forlag

Bøger om parforhold og seksualitet

Nelson, Tammy (2008):
Getting the sex you want,
Quiver

Tommerup, Cecile Lolk (2010):
Lyst til mere lyst,
Nyt Nordisk Forlag

Graugaard, Christian, Bo Møhl, AnnaMaria Giraldi(2019):
Sexologi,
Munksgaard

Perel, Esther (2016):
Erotisk Intelligens,
Gyldendal

Bøger om børn og familie

Stern, Daniel (2003):
Et spædbarns dagbog,
Hans Reitzels forlag

Juul, Jesper (1999):
Dit kompetente barn,
Schønberg

Juul, Jesper (2017):
Førerulve,
Akadmisk Forlag

 Stern, Daniel (2000):
Spædbarnets Interpersonelle Verden,
Hans Reitzels Forlag

Hendrix, Harville (1997):
Se dit barn, som det er,
Borgen

Graugaard, Gitte og Stine Hæk (2018):
Monstermanualen,
Room for Reflection

Siegel, Daniel J. and Mary Hartzell (2004):
Parenting From Inside Out (Forældre indefra)

 Erikson, Erik (1997):
Barnet og samfundet,
Hans Reitzels Forlag

Teschou, Burke og Due (2017):
GO,
Dansk Center for Familieudvikling

Seidenfaden, Kirsten, Piet Draiby, Susanne Søborg Christensen, Vibeke Hejgaard, Mette-Marie Davidsen (2009):
Den levende familie,
Lindhart og Ringhof

Winnicot, Donald W. (2003):
Leg og virkelighed,
Hans Reitzels Forlag

Bøger om utroskab/affærer

Perel, Esther (2019):
Hvad utroskab kan lære os om parforhold,
Gyldendal

Flanigan, Beverly (1992):
Forgiving the Unforgiveable – Overcomming the bitter legacy of intimate wounds,
Wiley Publishing

Brown, Emily M. (1999):
Affairs, A guide to Working Through the Repercussions of Infidelity,
Jossey-Bass

nina lykke næste utroskab

Lykke, Nina (2020)

Næste!

Gyldendal

Skønliteratur

Nelson, Tammy (2014):
New Monogamy, Redefining your relationship after the affair

Glass, Shirley P. (2003):
Not Just Friends, Rebuilding Trust and Recovering Your Sanity After Infidelity,
Free Press

Weil, Bonnie Eaker (2000):
Make Up, Don’t Break Up,
Adams Media

Weil, Bonnie Eiker Weil (2004):
Can We Cure and Forgive Adultery, staying, Not Straying Infinity

Subotnik, Rona B. And Glaria G. Harris (2005):
Surviving infidelity,
Adams Media

Judah, Stephen M. (2006):
Staying together, When an Affair Pulls You Apart,
Inter Varsity Press

Spring, Janis Abrahms (1996):
After the affair – Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner Has Been Unfaithful,
Harper

Spring, Janis Abrahms (2004):
How Can I Forgive You?
Perrennial Currents

Pittman, Frank (1989):
Private Lies, Infidelity and the Betrayal of Intimacy,
Norton

Kropsterapi

Pearsall, Paul:
The heart’s code: Tapping the wisdom and power of our heart energy,
New York Broadway books

Boadella, David (1993):
Livskilder,
Borgen

Den helende berøring af Malcolm Brown

Brown, Malcolm (1999):
Den helende berøring,
Calêphilos

Lowen, Alexander & Leslie Lowen (1977):
Bioenergetiske kropsøvelser,
Borgen

Lowen, Alexander (1995):
Den guddommelige krop,
Borgen

Lowen, Alexander (1988):
Bioenergetik,
Borgen

Relationer, hjerne og nervesystem

Cozolino, Louis:
Neuroscienc of Human Relationships

Den neuroaffektive billedbog af Marianne Bentzen

Bentzen, Marianne (2014)
Den neuroaffektive billedbog
Hans Reitzels Forlag

Social intelligens af Daniel Golemann

Bentzen, Marianne og Susan Hart (2017)
Den neuroaffektive billedbog 2
Hans Reitzels Forlag

Weeke, Ulla Rung (2018):
At danse med nervesystemet,
Skriveforlaget

Diverse bøger, der bare bør læses

Pris, Anna (2018):
Elsk din eks,
FADLs forlag

Buber: Jeg og du

Goleman, Daniel (2015):
Det godes kraft – Dalai Lamas visioner for verden,
Gyldendal

Aggerbeck, Annette (2014):
Skriveterapi,
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Metz, Erno & Jørgen Nystrup:
Samtaletræning

Bomann, Anne Cathrine (2018): En ud af hundrede – Om unge og skizofreni, Hans Reitzels forlag

Bømler, Tina (2019) :
Når de syge skal arbejde,
Hans Reitzels Forlag

Holmgren, Allan og Annette (2017):
Kollegial sparring og supervision,
DISPUK forlag

Olson, Ulrika og Anna Lytsy (2003):
Ulrikas 1000 mænd,
Aschehoug Dansk Forlag

Mindfulness og spiritualitet

Chödron, Pema (2014):
At vove springet,
Klim

Tutu, Desmond & Mpho (2013):
Tilgivelsens bog,
Kristelig Dagblads Forlag

Hahn, Thich Nhat (2012):
Solen mit hjerte,
Mindspace

Saltzman, Amy (2014):
Det stille og rolige sted,
Mindspace

Lama, Dalai (2007):
Kunsten at leve lykkeligt,
Lindhardt & Ringhof

Jinpa, Thupten (2015):
Et frygtløst hjerte,
Mindspace

Alexander, Eben (2013):
Til himlen og tilbage,
Det blå hus