Boganmeldelser
Af Gitte Sander d. 7. september 2020
boganmeldelser anbefaling bøger psykoterapi psykologi

Boganmeldelser og anbefalede bøger

På denne side kan du finde boganmeldelser af nogle af de bøger, som jeg særligt anbefaler indenfor diverse spændende emner indenfor psykoterapi og parterapi.

 

Ikke alle bøgerne har boganmeldelser.

Orange tekst indikerer link til boganmeldelser.

Min egen bog: Grib Kærligheden

Psykoterapi

Grosz, Stephen (2014) 
Det granskede liv

Gyldendal

Allen, Jon G. (2014)
Mentalisering i tilknytningsrelationer
Hans Reitzels Forlag

Arden, John (2010)
Rewire your brain
John Wiley And Sons Ltd

Stern, Daniel (2004):
Det nuværende øjeblik,
Hans Reitzels Forlag

Seal, Williams og Teasdale (2014)
Mindfulnessbaseret kognitiv terapi mod depression
Hans Reitzels Forlag

Yalom, Irvin D (2018) 
Bevægende møder
 Hans Reitzels Forlag

Levine, Peter A. (2017)
Traume og hukommelse
Hans Reitzels Forlag

Boganmeldelser af særligt gode bøger om psyke og sind

Claesson, Bodil (2014)
Pigen der hoppede ud af sin krop – En bog om dissociation
Hans Reitzels Forlag

Rick Hansson Hardwiring happiness

Rick Hanson (2016)
Hardwiring Happiness
Potter/Ten Speed/Harmony/Rodale

Heller, Laurence og Aline Lapierre (2014)
Udviklingstraumer
Hans Reitzels Forlag

Sørensen, Lars (2018)
Selvglad
Dansk Psykologisk Forlag

Sørensen, Lars (2016) 
Sjælens længsel

Dansk Psykologisk Forlag

Gode bøger om kærlighed, parforhold og parterapi

Fischer, Helen (2010)
Why him? Why her? Finding and keeping everlasting love
Henry Holt

Hostrup Hanne (1999)
Kærestebilleder – Parforhold og Udvikling
Hans Reitzels Forlag

Fredrickson, Barbara L. (2013)
Kærlighed
Mindspace

Johnson, Sue (2014)
Hold mig
Mindspace

Hanh, Thich Nhat (2007)
Teachings on Love
Parralax Press

Atkinson, Brent J.(2005):
Emotional Intelligence in Couples Therapy. Advances from Neurobiology and the Science of Intimate Relationships,
Norton & Compagny

Hostrup, Hanne (2006)
Tæft, trit og retning
Hans Reitzel

Johnson, Susan M. (2019)
Tilknytningsteorien i aktion
Mindspace

Hanh, Thich Nhat (1997)
True love
Shambhala Publications

Schnarch, David (2009)
Passionate Marriage, Keeping Love & Intimacy Alive in Comitted Relationships Norton

Hostrup, Hanne (2015)
Vil du vide det, du ved
Hans Reitzels Forlag

Jørgensen, Per Schultz (2016)
Broen til det andet menneske
Kristelig Dagblads Forlag

Brubacher, Lorri (2018)
Emotionsfokuseret parterapi trin for trin
Mindspace

Vikkelsøe, Jytte (2017)
Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte
Gyldendal

Dalai Lama (2005):
Giv kærlighed og få mere af den,
Ateria Books

Hostrup, Hanne (2017)
Parterapi på gestaltterapeutisk grundlag
Hans Reitzels Forlag

Williamson, Marianne (1975):
Kærlighedens mirakel,
Borgen

Samoilow, Dimitrij Kielland (2019)
Kunsten at elske
EC Edition

Gazan, Sissel-Jo (2006)
Sig ja – hvad præster ved om kærlighed
Pretty Ink

Bøger om Imago Parterapi

Simon, Jette (2005)
Imago, kærlighedens terapi
Dansk Psykologisk Forlag

Seidenfaden, Kirsten og Piet Draiby (2007)
Det levende parforhold – fra konflikt til nærvær
TV2 Forlag

Hendrix, Harville (2006)
Kærlighedens Alkymi
Borgen

Brown, Rick
Imago Relationship Therapy: An Introduction to Theory and Practice
John Wiley Press

Hendrix, Harville (1990)
Kærlighed og Samliv
Borgen

Hendrix, Harville(1992):
Keeping the love you find,
Atria Books

Bøger om parforhold og seksualitet

Graugaard, Christian, Bo Møhl, AnnaMaria Giraldi(2019)
Sexologi
Munksgaard

Perel, Esther (2016)
Erotisk Intelligens
Gyldendal

Nelson, Tammy (2008)
Getting the sex you want
Quiver

Tommerup, Cecile Lolk (2010)
Lyst til mere lyst,
Nyt Nordisk Forlag

Bøger om børn og familie

Stern, Daniel (2003)
Et spædbarns dagbog
Hans Reitzels forlag

Juul, Jesper (1999)
Dit kompetente barn
Schønberg

Juul, Jesper (2017)
Førerulve
Akadmisk Forlag

Stern, Daniel (2000)
Spædbarnets Interpersonelle Verden
Hans Reitzels Forlag

Hendrix, Harville (1997)
Se dit barn, som det er
Borgen

Graugaard, Gitte og Stine Hæk (2018)
Monstermanualen
Room for Reflection

Siegel, Daniel J. and Mary Hartzell (2004)
Parenting From Inside Out (På dansk: Forældre indefra)

Erikson, Erik (1997):
Barnet og samfundet,
Hans Reitzels Forlag

Teschou, Burke og Due (2017)
GO
Dansk Center for Familieudvikling

Seidenfaden, Kirsten, Piet Draiby, Susanne Søborg Christensen, Vibeke Hejgaard, Mette-Marie Davidsen (2009)
Den levende familie
Lindhart og Ringhof

Winnicot, Donald W. (2003)
Leg og virkelighed
Hans Reitzels Forlag

Bøger om utroskab/affærer

Perel, Esther (2019)
Hvad utroskab kan lære os om parforhold
Gyldendal

Flanigan, Beverly (1992)
Forgiving the Unforgiveable – Overcomming the bitter legacy of intimate wounds
Wiley Publishing

Brown, Emily M. (1999)
Affairs, A guide to Working Through the Repercussions of Infidelity
Jossey-Bass

nina lykke næste utroskab

Lykke, Nina (2020)

Næste!

Gyldendal

Skønliteratur

Nelson, Tammy (2014)
New Monogamy, Redefining your relationship after the affair

Glass, Shirley P. (2003)
Not Just Friends, Rebuilding Trust and Recovering Your Sanity After Infidelity
Free Press

Weil, Bonnie Eaker (2000)
Make Up, Don’t Break Up
Adams Media

Weil, Bonnie Eiker Weil (2004)
Can We Cure and Forgive Adultery, staying Not Straying Infinity

Subotnik, Rona B. And Glaria G. Harris (2005)
Surviving infidelity
Adams Media

Judah, Stephen M. (2006)
Staying together, When an Affair Pulls You Apart
Inter Varsity Press

Spring, Janis Abrahms (1996)
After the affair – Healing the Pain and Rebuilding Trust When a Partner Has Been Unfaithful
Harper

Spring, Janis Abrahms (2004)
How Can I Forgive You?
Perrennial Currents

Pittman, Frank (1989)
Private Lies, Infidelity and the Betrayal of Intimacy
Norton

Kropsterapi

Pearsall, Paul
The heart’s code: Tapping the wisdom and power of our heart energy
New York Broadway books

Boadella, David (1993)
Livskilder
Borgen

Den helende berøring af Malcolm Brown

Brown, Malcolm (1999)
Den helende berøring
Calêphilos

Lowen, Alexander (1995)
Den guddommelige krop
Borgen

Lowen, Alexander & Leslie Lowen (1977)
Bioenergetiske kropsøvelser
Borgen

Relationer, hjerne og nervesystem

Cozolino, Louis
Neuroscienc of Human Relationships

Siegel, Daniel
The Mindful brain

Den neuroaffektive billedbog af Marianne Bentzen

Bentzen, Marianne (2014)
Den neuroaffektive billedbog
Hans Reitzels Forlag

Social intelligens af Daniel Golemann

Goleman, Daniel
Social intelligens

Bentzen, Marianne og Susan Hart (2017)
Den neuroaffektive billedbog 2
Hans Reitzels Forlag

Siegel, Daniel
The developing mind

Daniel J. Siegel
Mindsight

Weeke, Ulla Rung (2018)
At danse med nervesystemet
Skriveforlaget

Diverse bøger, der bare bør læses

Prip, Anna (2018)
Elsk din eks
FADLs forlag

Buber: Jeg og du

Aggerbeck, Annette (2014)
Skriveterapi
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Metz, Erno & Jørgen Nystrup:
Samtaletræning

Bomann, Anne Cathrine (2018) 
En ud af hundrede – Om unge og skizofreni

Hans Reitzels forlag

Bømler, Tina (2019)
Når de syge skal arbejde
Hans Reitzels Forlag

Holmgren, Allan og Annette (2017)
Kollegial sparring og supervision
DISPUK forlag

Olson, Ulrika og Anna Lytsy (2003)
Ulrikas 1000 mænd
Aschehoug Dansk Forlag

Mindfulness og spiritualitet

Chödron, Pema (2014)
At vove springet
Klim

Tutu, Desmond & Mpho (2013)
Tilgivelsens bog
Kristelig Dagblads Forlag

Hahn, Thich Nhat (2012)
Solen mit hjerte
Mindspace

Saltzman, Amy (2014)
Det stille og rolige sted
Mindspace

Lama, Dalai (2007)
Kunsten at leve lykkeligt
Lindhardt & Ringhof

Jinpa, Thupten (2015)
Et frygtløst hjerte
Mindspace

Alexander, Eben (2013)
Til himlen og tilbage
Det blå hus