At danse med nervesystemet Ulla Runge Weeke

Denne bog har været ventet længe af traumeterapeuter, som har set frem til at forfatteren ville skrive om sin store viden og erfaringer. Ulla Rung Weeke har 30 års erfaring som krisepsykolog og kropsterapeut, og i denne grundige bog kommer hun omkring rigtig mange relevante aspekter af sit arbejde.

Rent fagligt kan man ikke kalde bogen let tilgængelig, da gennemgangen af for eksempel den viden der knytter sig til nerve- og hormonsystemet samt ernæringen er virkelig tungt og kompleks stof.

Det kan af samme årsag være vanskeligt at vurdere om der er evidens for alt det forfatteren beskriver, også fordi hun frit mikser viden fra fx celle-kemi med cases fra virkelighedens verdens terapeutiske forløb, hvor praktiske øvelser og også mere alternative tilgange drages ind, eller fx erfaringer omkring hvad en forandret ernæring kan gøre for den, der er ramt af chok eller traumer. Men referencerammen er naturligvis hovedsalig den psykologiske, og de psykologiske beskrivelser er langt lettere tilgængelige, og der er heldigvis krydret med rigtig mange gode velplacerede case-eksempler.

Forfatteren er helt fremme i skoene og med på noderne i forhold til de kilder hun anvender, det hun skriver er spændende og den måde hun samkoder viden på er både ny og moderne. Det gør bogen særdeles læseværdig for fx psykoterapeuter, psykologer, læger.

Hun skriver både om de traumer man måtte have pådraget sig gennem opvæksten, men også om effekten af chok-traume-hændelser som voksen, samt om hvordan forskellige følgetilstande manifesterer sig. Hun beskriver nuanceret, hvordan disse tilstande, for eksempel af stress, angst, depression kan forstås ud fra et kropsterapeutisk synspunkt. Samt hvordan det indre pres, der kan opstå, også resulterer i tilstande, der er vanskeligere kulturelt og samfundsmæssigt at definere og forholde sig til, som fx stivnen eller træthed. Altså perspektiver på det, som nogle også kalder funktionelle lidelser.

Den vej hun peger på at gå er en vej, hvor man gennem et kropsligt finjusteret nærvær og øvelser kan hjælpe kroppen på vej til både selvregulering og den heling, som krops og psyke naturligt søger. Hun skriver hvordan vi kan hele de traumatiserede spor i vores kropslige hukommelse og afbalancere kemien i os selv, men også via kontakt opnå heling.

Bogen reflekterer genkendelse og indsigt i både hvad chok og traumer gør ved os, men også hvordan vi kan forstå ny tilgængelig viden i en helhedssammenhæng, direkte overfor de klienter vi møder i praksis.

Når hun for eksempel sammenholder viden om hvad traumer gør ved nervesystemet med hvordan vores hjerner arbejder sammen i relationer, og med hvilke effekter ernæringen har på nerve- og hormonsystemet, så ønsker man som læser kun at hun vil få en plads ved et eller andet politisk bord, så der kan blive implementeret mere af denne faktisk tilgængelige viden i social- og sundhedssystemet og vi kan drage mere nytte af erfaringer som disse.

Som hun skriver: ”Hvis vi ikke får hjælp nok til at forstå det naturlige og fællesmenneskelige i vores måde at have overlevet på og ikke giver plads til alle de reaktioner og tilstande og derved plads til at forandre vores biologiske reaktioner, er vi i større risiko for at traumetrykket låser sig fast i kroppen”. Med diverse fysiske og psykiske kroniske tilstande til følge kunne man tilføje.

Blandt andet derfor bør denne bog tages meget alvorligt og læses, men også fordi den er meget velskrevet og grundigt gennemarbejdet. Nærmest en must-read bog for terapeuter og andre, som møder mennesker ramt af chok- og traumer for at hjælpe dem.

At danse med nervesystemet

Ulla Rung Weeke

518 sider

Skriveforlaget

2018

Anmeldt på Bogvægten.dk af Gitte Sander