at bestige bjerge

At bestige bjerge

Gruppeterapi for seksuelt misbrugte mænd

Jette Lyager og Lone Lyager

267 sider

2. udgave

Klim

2015

Anmeldt på Bogvægten.dk af Gitte Sander

‘At bestige bjerge’ udkom første gang i 2005. På det tidspunkt var seksuelt misbrug af drenge noget, der forekom, men som man mest talte om bag lukkede døre.

Man kan sige at denne bog i høj grad var med til at sætte spotlight på emnet i Danmark og sparke døren ind til en helt ny bevidsthed om og forståelse for de mænd, der er blevet seksuelt misbrugt.

I 2015 er bogen så udgivet i en nyrevideret form.

En del af årsagen til positive udvikling af hjælpmuligheder i Danmark er den viden og erfaring som forfatterne her har akkumuleret, blandt andet ved at åbne psykoterapeutiske grupper til behandling af disse mænd.

Bogen her er forfatternes beskrivelse af deres tungtvejende viden og erfaring på området. Forfatterne er psykoterapeuter med speciale i seksuelle overgreb, og de arbejder ud fra en systemisk, analytisk, eksistentiel og chok-traumebaseret referenceramme.

Bogen gennemgår via cases mange eksempler på hvor forskellig en baggrundshistorie der kan ligge bag drengens sår og mandens kamp. Det bliver således allerede fra start tydeligt, hvad disse mænd kan have været udsat for, gennemlevet og som voksne må leve og kæmpe med.

Herefter gennemgås tabet i forhold til køn, forvirring omkring seksuel orientering, ambivalens, vrede, isolation, hvordan barnet tilpasser sig, tilknytning, nærhed og afstand, hvad misbruget kan betyde for seksualiteten, selvværet, selvtilliden i forhold til selv at blive far osv.

Den anvendte behandlingsmodel gennemgås grundigt og der fremlægges hvilke væsentlige komponenter interventionerne i terapien retter sig imod; så som indre styring, tidsorientering, skammen, posttraumatiske stressreaktioner, samt betydningen af en ordentlig farvel-proces.

Der beskrives grundigt særlige elementer i terapien og begrundelsen for at de er valgt, for eksempel tanker omkring den terapeutiske rolle og refleksioner over at have en kønsspecifik åben gruppe.

Som appendiks findes en gennemgang af relevant og interessant statistik, som kan være med til at afgifte og gennemhulle en del af de typiske myter der kan findes på dette område. Der er henvisninger til relevante informationskilder for yderligere information og en god litteraturliste.

Der er ikke andet at sige til denne bog, end at hvis man gerne vil vide noget om psykoterapi i forhold til seksuelt misbrug af mænd, er denne bog virkelig interessant og læseværdig. Den er velskreven og grundigt gennemarbejdet.

For terapeuter, der arbejder med gruppeterapi er den i sig selv inspirerende, eller for behandlere der arbejder individuelt med mænd der har været udsat for seksuelle krænkelser er den interessant. Og den er også værd at læse for mændene selv, da de mange case-eksempler vil være hjælpsomme til at fatte mod til at dele de hemmeligheder man bærer på.

Uanset om man er enig eller uenig i metoden der behandles på her, er metoden gennemtænkt og velbeskrevet. Selvfølgelig særligt relevant for psykoterapeuter og psykologer, samt studerende i forbindelse med uddannelse til disse.

Tak for den.

Gitte Sander