Arbejdsark om økonomi i parforholdet

Økonomi kan fylde meget, både i bevidstheden og som diskussionsemne i parforholdet.

Dette arbejdsark er en skrive-øvelse, som anviser en vej med nogle spørgsmål, som kan bruges som en proces, der kan gøre dig mere bevidst om din egen baggrund og historie omkring omkring økonomi. Og hvis I bruger arket som par, kan I blive klogere på hinanden og opnå en større forståelse for hinandens forhold til økonomi.

Print det ud og udfyld skriftligt, del herefter med din partner eller en ven, som blot lytter og/eller spejler.

Det jeg lærte om økonomi i min barndom, var…

 

De direkte og indirekte budskaber jeg modtog vedrørende det økonomiske, var…

 

Den måde min far forholdt sig til økonomi på, var…

 

Den måde min mor forholdt sig til økonomi på, var…

 

Den måde jeg selv forholdt mig til økonomi på, da jeg var barn og ung, var…

 

En følelse jeg ofte fik dengang, vedrørende penge, var…

 

En situation jeg husker fra min barndom, som gav mig følelsen af overflod, var når…

 

En situation i min barndom, som gav mig følelsen af armod, var når…

 

Det, jeg i øjeblikket er mest optaget af i forhold til min økonomiske situation, er…

 

Det, det betyder for mig, er…

 

Den betydning dette får for mine omgivelser, er at…

 

Den følelse det giver mig, er at…

 

Hvilket betyder, at jeg opnår det resultat at …

 

En ting, jeg nogle gange gør med hensyn til økonomi, som jeg synes er problematisk, er…

 

Det jeg gerne i stedet for ville gøre, er at…

 

Det nye budskab jeg gerne vil give mig selv, er…

 

Hvis jeg gjorde det, ville jeg kunne opnå det resultat, at…

 

Og det ville føles…

 

Et skridt jeg konkret kan gøre i den kommende uge, som vil være et skridt i den retning, er…

 

Psykoterapeut og parterapeut Gitte Sander

Læs gode råd til økonomi i parforhold

Læs et interview om at lave budget som par.