Stress i parforhold
Af Gitte Sander d. 16. august 2011
Stress i parforholdet

Lider dit parforhold af stress?

Der er ikke færre, der kommet til at lide af stress, tværtimod. Men i mine øjne er det beskæmmende i hvor høj grad stress i relationer – herunder parforhold – er en undervurderet faktor. 

Der ligger selvfølgelig et udredningsarbejde i at afdække hvor ens stress-symptomer stammer fra.

Men man bør interessere sig for, hvordan klimaet har det i de små hjem. Fordi nogle gange er det altså miljøet i parforholdet den er gal med, når folk får stress–symptomer.

Når stress i parforhold undervurderes, sker der automatisk også det, at behandlingsmulighederne fejlvurderes. 

Man individualiserer problemer og tilbyder individerne behandling. Folk skal selv gøre noget for at bliv mindre stressede. Så passer det hele bedre ind i vores allerede eksisterende henvisningssystemer, sygesystemer og tilskudsmuligheder. 

Men relationernes bærende kraft er undervurderet, på trods af at de fleste af os godt instinktivt ved, hvor meget vores relationer betyder for hvordan vi har det. 

Det gælder både hvad angår relationer til de nærmeste, i parforholdet og familien. Men også relationer med venner og kolleger. Selv relationer med et fjernere netværk som fx behandlere og myndighedspersoner kan have en stor betydning i et menneskes liv. 

Det er en fejl, hvis vi blot behandler efter hvad der passer ind i fx politiske vurderinger og beslutninger eller hvad sagsbehandlere synes eller kommuner tror er billigst. 

Vi bør gøre det, der virker. På den bæredygtige, langsigtede linie.
Herunder hjælpe parrelationerne på gled, som er den bærende kraft i enhver familie. 

I artiklen herunder kan du læse om nogle af de mekanismer, der kan være med til at stresse os i parforholdet. Du kan også se en præsentation fra et foredrag om stress i parforholdet.

 

Læs artiklen "Stress i parforholdet" af Gitte Sander

Artiklen har været bragt i Tidsskrift for Psykoterapi i 2011. Den åbner i et nyt vindue.

Slides om "Stress i parforholdet"

Disse slides er fra foredrag i 2010. Præsentationen åbner i et nyt vindue.